Vizsgaidőszak online - interjú Macsek Katával, a HK oktatási referensével

Vizsgaidőszak online - interjú Macsek Katával, a HK oktatási referensével

Az online térben való vizsgázás mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak újdonság. A legfontosabb kérdésekről beszélgettünk Macsek Katával, a Hallgatói Képviselet oktatási referensével.

A félévet meghosszabbították augusztus 31-ig. Ezzel hogyan kell számolnunk hallgatóként?

Alapvetően minden az eredeti munkarend szerint kerül megszervezésre. A vizsgaidőszak meghosszabbítása egy biztonsági lépés volt, ami nem a mi Karunkat érinti kiemelten, hanem azokat, ahol bizonyos laborgyakorlatok miatt később személyesen meg kell jelenni. Nálunk ilyennel nem kell számolni, a négyhetes vizsgaidőszak alatt be lehet fejezni a félévet. A vizsgaidőszak után halasztott vizsgaidőszakot hirdethetnek, az olyan kiemelten speciális esetek miatt, ha például valakinek egyáltalán nincs meg a technikai háttere az online vizsgázáshoz.

Továbbra is érvényben marad az a szabály, hogy megelőző nap délig kell vizsgára jelentkezni, illetve azt leadni a Neptun rendszerben?

Igen, ez az adminisztrációk miatt mindenképp megmarad. Amennyiben valaki később technikai nehézségekbe ütközik, akkor a Neptunban „nem jelent meg” bejegyzés fog megjelenni, és a hallgató mentesül az 5500 Forintos különeljárási díj befizetése alól.

Ha valamilyen technikai probléma miatt nem tudok „csatlakozni” vagy megjelenni a vizsgán, akkor elveszítek egy próbálkozási lehetőséget? 

Nem veszítesz, azonban rögtön, az első lehetőségednél jelezned kell a tanszéknek, hogy problémába ütköztél, ekkor lehetőséged van egy díjmentes pótlásra is. Ugyanez vonatkozik arra is, mikor csak a feltöltésnél van probléma, hiszen nem fogják elfogadni a vizsga dolgozatokat az időkorláton túl. Tehát függetlenül attól, hogy hol akadsz el a vizsgázás folyamatában, jelezned kell, és nem fog számítani az adott vizsga.

Hogyan kell igazolni a távolmaradás okát?

A távolmaradást, amint a hallgató módjában áll, igazolni kell, például elektronikus úton, emailben. Amennyiben ezt elutasítják, leadható a 052-es Neptun kérvény, melyet a Kari Tanulmányi Bizottság bírál el. Figyelembe kell venni, hogy vannak tanszékek, ahol saját eljárásrendet alakítottak ki, például megadtak egy telefonszámot, melyen azonnal jelezni kell a problémát.

Így, hogy nincsen fizikai akadálya, van-e esély arra, hogy nagyobb létszámú vizsgaalkalmat hirdessenek meg?

A Kari Tanulmányi Bizottság határozata alapján alapvetően a TVSZ által előírt szabályokat követve, tehát korábbi félévekhez változatlan módon kell meghatározni a vizsgaalkalmakat és létszámokat. Az egyetlen kitétel, hogy amennyiben egy hallgató vizsgája technikai nehézség miatt megszakad, akkor számára biztosítani kell még egy vizsgázási lehetőséget. Az, hogy hány alkalmat hirdetnek meg, és mekkora létszámmal tanszéki hatáskör és befolyásoló tényező az is, hogy hogyan tudják javítani a vizsgákat. Azonban az elmondható, hogy ahol nem okoz problémát az oktatói kapacitás a javításra, ott nem határoznak meg felső limitet.

Megmarad az a TVSZ-ben biztosított lehetőség, hogy a hallgatónak lehetősége van vizsgamegtekintésre? Ha igen, hogyan valósul meg?

Igen, az Egyetemi Tanulmányi Bizottság irányelvében megfogalmazták, hogy biztosítani kell a betekintés lehetőségét. Ennek módja a tantárgy jellegétől, illetve attól is függ, hogy milyen felületen kerül megrendezésre a vizsga. A moodle rendszerében, ahol általában teszt jellegű számonkérések vannak, a teszt lezárása után azonnal megtekinthető, hogy az adott kérdésre jó-e a válasz vagy sem, az ellenőrzés fül alatt. Amennyiben több megoldási lehetőség is van, például az épületszerkezettani tárgyaknál, ott hasonló módon tervezi a Tanszék a megtekintést, mint az eddigiekben, tehát például egy közös értekezleten mutatják be a jó példákat. Egyelőre nincs mindenhol meghatározva a megtekintés menete, azonban mindenki tisztában van azzal, hogy ez továbbra is kötelező.

Változhat a vizsgák időtartama? Amennyiben külön papíron kell kidolgozni a vizsgát, lesz külön idő a feltöltésre?

Erről is született a Kari Tanulmányi Bizottságnak egy javaslata, mely belekerült a Dékáni Utasításba, és a következők lettek meghatározva: az időkeret megjelölésébe nem számíthat bele a feltöltésre fordítandó idő, ezt külön kell biztosítani.  Irányelvként minimum öt perc lett megjelölve, de fájlonként plusz három percet kell biztosítani, hogy ne lehessen probléma az sem, ha sok oldalt kell digitalizálni. Az időtartamot tekintve, most a rendkívüli helyzetben sem térhet el lényegesen egy vizsga hossza a tantárgyi adatlapon megjelölttől.

Milyen dolgokra kötelezhetik a hallgatót a vizsgázás, kiemelten a szóbeli rész folyamán?

Szóbeli vizsgán kérhetik, hogy legyen bekapcsolva a vizsgázó webkamerája. Ha a hallgatónak erre nincs lehetősége, vagy ezzel kapcsolatos technikai problémája van, akkor azt a vizsgaidőszak kezdete előtt kell jeleznie a tárgyfelelősnél. Ebben az esetben a tanszéknek biztosítani kell valamilyen alternatív megoldást, hogy a vizsga számára is teljesíthető legyen. Ezen felül a személyazonosság igazolását kérhetik. Az írásbeli vizsgánál a rendszerbe való bejelentkezéssel igazolja magát a hallgató, de kérhetnek aláírt nyilatkozatot is arról, hogy a feltöltött munka valóban saját. Szóbeli vizsgánál kérhetik, hogy a vizsgázó felmutasson valamilyen személyazonosságot igazoló okiratot, de erről semmilyen formában nem készülhet felvétel.

Magáról a szóbeli feleletről készíthetnek felvételt?

Az Egyetemi Tanulmányi Bizottság állásfoglalása szerint nem készíthetnek felvételt róla.

A TVSZ szerint a szóbeli vizsgák nyilvánosak. Ez biztosítva lesz a mostani vizsgaidőszakban is?

Igen, ennek a paragrafusnak továbbra is eleget kell tenni, tehát harmadik személy jelenlétét kell biztosítani a hallgató kérésére. Ez akár úgy is megoldható, hogy a szóbeli vizsgát egy közös értekezletként szervezik meg, és a hallgatók bent maradnak a társaik felelete alatt.

Van még valamilyen változás, amire érdemes felkészülni?

Kiemelném, hogy a szóbeli vizsgáknál nem lesz felkészülési idő, hiszen ezalatt ellenőrizhetetlenné válna a felelet. Ennek hiányát az oktatók is figyelembe fogják venni az osztályzás során, nem ugyanazt a teljesítményt várják el, mint egy alapos kidolgozási idő után. Emiatt a vizsgák jellegükben is változhatnak valamilyen szinten a korábbiakhoz képest, a lexikális tudás számonkérése helyett sok helyen átkerül a hangsúly a komplex tudásra.

Milyen mértékű lehet ez a jellegbéli változás? Előfordulhat, hogy felcserélődik a szóbeli és írásbeli sorrendje, vagy akár ki is bővülhet szóbeli résszel egy eddig csak írásbeliből álló vizsga?

Ez nincs megkötve, szóval igen, változhat. Felmerültek olyan gondolatok is, hogy egyes írásbeli vizsgák után egy szóbeli ellenőrzés bevezetésére kerüljön sor, hogy bebizonyosodjon, valóban a hallgató saját munkájáról van szó. Ilyet bármelyik tanszék csinálhat, azonban fontos, hogy nem választhatnak ki véletlenszerűen hallgatókat, mindenkinek ugyanolyan feltételeket kell biztosítani.

Kihez fordulhatok, ha azt érzem, nem megfelelően jártak el a vizsgámmal kapcsolatban?

Első körben a tárgyfelelőst és az évfolyamfelelőst érdemes írásban megkeresni, majd a tanszékvezetőt. Természetesen a Hallgatói Képviseletet is fel lehet keresni a problémával és szívesen segítünk, ám az egyedi esetek kapcsán érdemes felvenni a kapcsolatot az oktatókkal. A tanszékek abszolút rugalmasan és megértően kezelik a rendkívüli helyzetet.

 

Böröndy Júlia
főszerkesztő