A 2016/17 tanév legjobbjai - Az év gyakorlatvezetője

A 2016/17 tanév legjobbjai - Az év gyakorlatvezetője

A 2016-os Év oktatói szavazáson a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék oktatója, Orbánné Dr. Csicsely Ágnes Magdolna részesült az Év gyakorlatvezetője díjban. A segítőkész, precíz és szakmája iránt elhivatott Tanárnő az általa oktatott Statika, Szilárdságtan, Tartószerkezetek modellezése és Vályogépítés tárgyak gyakorlatait a legkiemelkedőbb szakmai felkészültséggel tartja meg. Oktatói tevékenysége mellett több tudományos egyesületnek is tagja, részt vett számos Tanszéki projektben is, például a Dorottya udvar tartószerkezeti felmérésében és a Szabadság téri és Arany János utcai épületek rekonstrukciójában. Az eredményhirdetést követően, oktatói ars poetica-járól, sikereiről, jövőbeli elképzeléseiről beszélgettem a Tanárnővel.

Elmondása szerint oktatói tevékenységének legfőbb célja, hogy a hallgatók lehetőleg már a gyakorlatokon megértsék és elsajátítsák a szükséges tudást ahhoz, hogy otthon jóval könnyebben, és sikeresebben tudjanak hozzáállni a feladatokhoz.

Pályafutására valószínűleg középiskolai statika tanára volt a legnagyobb hatással, befolyásolva későbbi szakválasztását is. Oktatója szemléletesen tanította a statikát, egyfajta logikai játékként megközelítve és ezt a hozzáállást szeretné a Tanárnő is saját diákjai körében elérni munkája során.

Szakmai sikerei közül a 2004-ben kapott Év gyakorlatvezetője díjat emelte ki, melynek oklevele azóta is szobájának falát ékesíti, illetve mindig jó érzés számára, amikor a következő féléves tárgyak során is hozzá visszatérő hallgatókkal találkozik gyakorlatain.

A jövőbeli terveit illetően a Tanárnő egy érdekes téma esetleges folytatását, Ferenczi Edit és Hágen Kata Katalán boltozatok textilerősítésű elemekből című II. díjas TDK dolgozatát említette meg. Továbbá részt vesz a Tanszék által vezetett, az oktatás megreformálására irányuló munkában is, melynek célja, hogy a hallgatók szemében változzon a Tanszékről, az oktatott tárgyakról alkotott kép és minél interaktívabb módon felkeltsék a diákok érdeklődését a szakma ezen területe felé. Első lépésként már a tanszéki honlapon is találunk tanulást segítő programokat, ám további ötletek megvalósítása is folyamatban van.

A Kari Papír és a Hallgatói Képviselet nevében ez úton is gratulálunk a díj elnyeréséért!

Kovács Fruzsina
Főszerkesztő