Tanulmányi ösztöndíj - 2017/18 tavasz

Tanulmányi ösztöndíj - 2017/18 tavasz

 Hallgatói Képviselet elfogadta a 2017/18 tavaszi félév Tanulmányi ösztöndíj eredményét.

A Hallgatói Képviselet 2011. január 3-i ülésén úgy döntött, hogy a 2011/12 őszi félévtől kezdődően a tanulmányi ösztöndíjat teljesítményindex alapján osztja. A TJSZ 10§ (9) bekezdése értelmében a tanulmányi ösztöndíj megállapításakor teljesítményindex alkalmazása esetén egy homogén hallgatói csoport alakítható ki, melynek tagja a Kar minden hallgatója, kivéve az első megkezdett félévüket teljesítő mesterszakos hallgatók.

A tanulmányi ösztöndíjra fordítható keretösszeg teljes egésze az előbbi homogén hallgatói csoport tagjai között kerül szétosztásra.

A teljesítményindexek ellenőrzésére a mellékelt táblázat lehet segítségetekre. A táblázatban a TárgyNév, TárgyKód, TárgyKredit értelem szerűen az adott tárgy nevét, kódját és kreditértékét jelenti, a FelvételSzám a tárgyat felvett hallgatók számát, a Jegy5-Jegy1 a tárgyból szerzett érdemjegyek számát, a Jegyek Összege a tárgyat felvett és teljesített hallgatók érdemjegyeinek összegét jelöli. A táblázat többi oszlopa a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott fogalmakat használja. A felsorolásban csak olyan nem 0 kredites tárgyak szerepelnek, melyeket akár egyetlen építészhallgató felvett, viszont a számok az egész egyetem adatai alapján lettek meghatározva.

A tárgyfelvételek, -teljesítések, érdemjegyek adatai némiképp eltérhetnek a Neptun rendszerből kiolvasható adatoktól, ennek okai a következők lehetnek:

  • a tárgyat felvett külföldi képzéses és külföldi részképzéses hallgatók nem szerepelnek a táblázatban (az ő tárgyfelvételük, eredményeik Neptunban vezetése a képzés sajátos adottságai miatt jelenleg még nem olyan megbízható, mint a magyar képzések esetében, ezen hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna az összesítést)
  • szerepelnek viszont a részképzéses magyar hallgatók (számuk elenyésző a karon)
  • azon tárgyat felvett hallgatók eredményei sem szerepelnek a táblázatban, ahol a tárgy eredményeinél az ösztöndíjindexbe beszámít mező üres (ez többek között előfordulhat, ha a tárgyat a hallgató korábbi félév teljesítése alapján akkreditáltatja, esetleg tárgyújrafelvétel esetében)

teljesítményindexét mindenki magának kiszámolhatja, ha a teljeített tárgyak Súlyszám/ Jegyek Összege értéket összeszorozza a kapott jegyével, majd ezen számértékeket összeadja.

A súlyszámok a korábbi egyeztetések alapján az alábbi esetekben módosításra kerülhettek:

  • csak vizsgakurzussal meghirdetett tárgyak esetében a korábbi félév eredményei alapján
  • az átlagtól való túl nagy eltérés esetében normálás alapján

A Tárgyadatok dokumentumban szürkével jelölt tárgyak esetén került sor súlyszámmódosításra. Az új tárgysúlyszámot az utolsó oszlopban találhatjátok. 

A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban felmerülő kérdéseiteket a juttatas@epiteszhk.bme.hu email címen tehetitek fel.