Méltányossági kérvény Komplex tervezés és Diplomatervezés leadáshoz

Méltányossági kérvény Komplex tervezés és Diplomatervezés leadáshoz

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Komplex tervezés I-II. c. és diploma tantárgyak esetében jellemző, hogy méltányossági kérelemmel a határidő pótleadáson túli meghosszabbítását szokták kérni a hallgatók méltányosság terhére. Az utóbbi félévekben a döntés és a folyamat meggyorsítása érdekében kialakult a gyakorlat, hogy a KTB egységes döntést és új határidőt állapít meg.

A kérvényben meg kell nevezni, hogy a TVSZ mely pontja alól van kérelmezve a felmentés. Akár Komplex tervezés, akár diploma tantárgy miatti a kérelem, ebben az esetben az alábbi paragrafus alóli felmentést tudjátok kérvényezni: TVSZ 112.§ (3) A félévközi érdemjegy, illetve az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések kizárólag a szorgalmi időszakban szervezhetők, továbbá pótlásukra vagy javításukra a szorgalmi, illetve a pótlási időszakban kerülhet sor. Tehát ezt kell a kérvénybe írni.

A kérvényt még az eredeti ütemtervekben megadott határidők előtt célszerű leadni, az automatikus döntés átfutási és adminisztrációs ideje 1-2 nap, ezt is figyelembe kell venni, így már ma-holnap érdemes a méltányossági kérvényeket leadni a Neptunon leresztül. A kérvény neve: 002 Méltányossági kérelem.

KOMPLEX TERVEZÉS I-II. információi

Ebben a félévben mind a két tárgyból az egységes határidő 2018. január 2. 14:00 lesz. Ez azt jelenti tehát, hogy ha valaki méltányossági kérvénnyel a Komplex leadási határidejének meghosszabbítását kéri, ez az időpont lesz a módosított, engedélyezett határidő.

MINDEN DIPLOMÁZÓ számára fontos információk

Komplex tervezés tárgyakhoz hasonlóan diploma tárgyak határidő-hosszabbításáról osztatlan, mester- és alapképzésben is döntött a KTB. Ahogyan a komplex tárgyak esetében is, úgy ezeknél a tárgyaknál is egy egységes, automatikus határidőt állapított meg a KTB, tehát ha valaki a diploma tárgya határidejének hosszabbítására leadja a méltányossági kérelmet, és még rendelkezik is a méltányossággal, automatikusan az egységes kari határidő kerül a döntésbe, mely 2018. január 8. 14:00.

OSZTATLAN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN diplomázók információi

Ami nagyon fontos, hogy a Diplomaszabályzat és a tanszékek által megfogalmazott félévi időbeosztás szerint a 2018. január 8. alapvetően a teljes tervanyag leadási időpontja a védéshez. A méltányossági kérelemmel ugyanakkor csak a 30 kredites félévközi tantárgy teljesítéséhez megszabott határidő hosszabbítható meg, a teljes tervanyag leadásának határideje nem módosítható. Ez azt jelenti, hogy az elfogadott kérelemmel ugyanúgy 2018. január 8-ig le kell adni minden munkarészt, csak azt megelőzően nincsen más bemutatási időpont a tárgy teljesítéséhez.
 
ALAPKÉPZÉSBEN diplomázók információi
 
Az alapképzéses hallgatók esetében (mind a ,,kifutó", 8 féléves, mind az új, 7 féléves BSc-n) ennél egy fokkal összetettebb az ügy. Alapvetően számukra is a kari munkarendben előirányzott 2018. január 8. a tervleadás ideje. Viszont azok számára, akik a tavaszi félévre MSc képzésre szeretnének jelentkezni, ennél már hamarabb kell lezárniuk a tanulmányaikat, hogy az MSc-s felvételi pontszámaik kalkulálhatóak legyenek. Erről az érintetteket Dr. Lepel Adrienn hivatalvezető tudomásunk szerint a Neptunon keresztül tájékoztatta is, viszont ezidáig visszajelzés tavaszi MSc képzésre való jelentkezésről nem történt. Kérlek Titeket, ha mégis van, aki érdeklődik tavasszal induló mesterképzés iránt, azt mihamarabb jelezze a hivatalvezeto@epitesz.bme.hu címen, hogy megoldás születhessen.
 
Kérdés esetén forduljatok bizalommal Horváth Bálinthoz az elnok@epiteszhk.bme.hu e-mail címen!

Sok sikert és kitartást a továbbiakhoz!