HÖK SZMSZ és mellékleteinek módosítása

HÖK SZMSZ és mellékleteinek módosítása

Sziasztok!

 
A HÖK SZMSZ a kari hallgatói önkormányzat legfőbb szabályozó dokumentuma, leírja többek között a HÖK céljait és feladatait, a HK működését és számos, további önkormányzatisághoz köthető információt. Egyetemi szinten ugyanezt a szerepet a HÖK Alapszabálya tölti be, melyet a Szenátus 2016 nyarának elején jelentősen módosított. Ez azt jelentette, hogy hozzá kellett igazítani mind a nyolc kari HÖK SZMSZ-t is, melyek közül elsőként - egyfajta prototípusként - a mi Karunk SZMSZ-e módosult az egy évvel ezelőtti Kari Hallgatói Szavazással. Az azt követő egy évben, azaz az elmúlt tanévben számos további tapasztalatot gyűjtöttünk, illetve finomhangoltuk a szabályzatban foglaltakat. Az idei szavazás során ezeket az apróságokat javasoltuk beültetni a szabályzatba, hogy az hatékonyabbá, életszerűbbé és átláthatóbbá tegye az ÉPK HÖK működését. A módosítás tartalmazza továbbá a HK ehhez szükséges strukturális átalakításának szabályait is. A javaslatot ismertettük a Fórumon, illetve a honlapunkon is. Itt érhetitek el emlékeztetőként. A Kari Hallgatói Szavazás során pedig xx,xx %-os támogatottsággal el lett fogadva a javaslat, amelyet nagyon köszönünk! A Kari Tanács és az Egyetemi Hallgatói Képviselet is jóváhagyta az előterjesztést, így jelenleg már az új HÖK SZMSZ van érvényben.
 
A SZMSZ-ben foglalt főbb témák kiegészítéseként rendelkezik mellékletekkel. Ezek a mellékletek az egyes részterületek további szabályozásával, egy-egy kiemelt témával foglalkoznak részletesen. Az SZMSZ módosításával a Hallgatói Képviselet a mellékleteket is felülvizsgálta és számos reformjavaslattal élt. 
 
Az 1. számú melléklet a Hallgatói Képviselet részletes felépítésével foglalkozik. Ebben a mellékletben jelentősebb változásokat fogadott el a HK, kiemelten a HK-n belüli posztokkal kapcsolatban. Ezeknek a posztoknak a struktúrája sok évvel ezelőtt lett megalkotva, és úgy éreztük, az elmúlt időszakban egyre kevésbé fedte le a ma elénk állított feladatokat, továbbá a posztokkal együtt viselt felelősség mértékében is jelentős eltérések mutatkoztak. Ezért a HK új ciklusa már több poszt esetében jelentős változásokkal együtt indult:
  • a juttatás-térítési referens neve a továbbiakban juttatási referens, hiszen már csak minimális mértékben foglalkozik manapság térítési kérdésekkel;
  • a HK gazdasági referense a továbbiakban a Hallgatói Gazdasági Bizottság, azaz a szponzorációval foglalkozó bizottság vezetője is egy személyben, így az utóbbi megszűnik önálló posztként létezni;
  • a HÖK Alapszabálya szerint az Egyetemen a hallgatók nem csak öntevékeny körként, hanem számos további szakmai és nem szakmai csoportosulásként is összeállhatnak egy közös cél, hobbi vagy feladat érdekében, ez alapján az öntevékeny köri felelős, a HSB-delegált (sportfelelős) és a szakmai közéleti felelős posztok összevonva hallgatói csoport felelősként működnek tovább;
  • a HK működésében nélkülözhetetlen, háttérfeladatokat ellátó emlékeztető vezető, iroda felelős és IT felelős posztok a továbbiakban összevonva működési felelősként élnek tovább;
  • a PR tevékenység mellett kiemelt hangsúlyt igyekszünk fordítani a jövőben a még átláthatóbb és jobban kommunikált működésünkre, így ennek a posztnak a neve PR felelősről kommunikációs felelősre változik.

A 2. számú melléklet a Hallgatói Képviselet ügyrendjéről rendelkezik. Ebben a mellékletben apróbb módosítások történtek csak, hogy a szabályzat mindenben igazodjon a módosított SZMSZ-hez, továbbá apróbb, operatív változások történtek.

A HÖK SZMSZ 3. számú melléklete a Hallgatói Képviselet ösztöndíjának pontozási elveit tartalmazza. Ezek módosítása a HK régi célja a még átláthatóbb és lekövethetőbb működés érdekében. Az alapvető módosítási elvekről a múlt félév végén a Kollégiumban egy Fórumot is tartottunk, ezt követően pedig a mai napig zajlanak a Kancellária megfelelő szerveivel a jogi egyeztetések. Ez a melléklet tehát egyelőre nem módosult, de amint a jogi megfelelőség vizsgálat lezárult, a megfelelő intézkedésekkel és egy újabb tájékoztató Fórumot követően elkezdjük alkalmazni a változtatásokat.
 
A 4. számú melléklet a nem választott testületeink (Gólyatanács, Senior Kör, Hallgatói Gazdasági Bizottság, Rendezvény Csoport, Tanácsadó Testület) működését tisztázza. Ebben az anyagban is kisebb, ügyrendi jellegű változások történtek, hogy a szabályozások és a gyakorlat teljes mértékben fedjék egymást.
 
Az 5. számú melléklet a Hallgatói Önkormányzat lapjairól rendelkezik, a 6. számú melléklet pedig a HK díjairól. Ezekben a mellékletekben minimális módosítások történtek, szintén operatív jellegűek.
 
Jelentősebb változás történt a 7. számú mellékletben, mely a Kollégiumi és Szociális Bizottság működési rendjét tartalmazza. A KSZB működésében létrejött a póttagok intézménye és bővült a Bizottság létszáma. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a továbbiakban nem közvetlenül a KSZB tagságról szavazhattok majd a jövőbeli tisztújítások során, hanem arról, hogy mely hallgatókat választjátok meg a szociális pályázatok elbírálására. Közülük az első 10 fő fogja alkotni a Kollégiumi és Szociális Bizottságot, a többiek a szervezet póttagjai lesznek, akik a bizottsági tagok ,,kiesésekor" (lemondás, diplomázás, visszahívás, stb.) pótolják a helyüket.
 
Az SZMSZ mellékletek módosítása mellett érdemi változás még, hogy az Öntevékeny köri ügyrend felülvizsgált és megreformált formában Kari hallgatói csoportok ügyrendje néven kiegészült és módosult tartalommal foglalkozik a hallgatói csoportok működésének szabályairól.
 
Bízunk benne, hogy a kifejtett szabályzatmódosításokkal praktikusabb, könnyebben érthető és megismerhetőbb lesz a HÖK és a HK működése. Reméljük, hogy minden most ismertetett változás a még sikeresebb működést szolgálja majd a jövőben.
SZMSZ és mellékleteinek módosítása