Gólyáknak

Kedves Gólyák!

Sok szeretettel köszöntünk Titeket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán, gratulálunk a felvételihez és a sikeres rajz-alkalmasságihoz!

Elsősorban tudnod kell, hogy a kollégiumi elhelyezéssel, a szociális és tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban minket, a Hallgatói Képviseletet (HK) kell keresned, ugyanúgy, mint a Gólyatáborral kapcsolatban.

Az alábbiakban megtalálhatjátok a legfontosabb információkat az évkezdéssel kapcsolatban, ehhez kérjük, figyelmesen olvassátok át az alábbi sorokat, valamint az oldalt elérhető témakörök tanulmányozását sem érdemes kihagyni, ahol rengeteg további információt találhattok mind az évkezdéssel, mind az egyetemi élettel kapcsolatban.

1. Tájékoztatás
2. Gólyatábor
3. Kollégiumi elhelyezés
4. Szociális ösztöndíj

GÓLYAHÉT:

Bővebb információ hamarosan az évfolyam facebook csoportjában!

 

Tájékoztatás:

Mivel rengeteg új információval jár az egyetemkezdés, mindenképpen ajánlott az alábbiakat megtenned:

 • Olvasd végig az elsőéveseknek készített honlaprészt, ahol szinte minden kérdésedre megtalálhatod a választ.
  epiteszhk.bme.hu/golya
 • Lépj be az évfolyam hivatalos facebook csoportjába!
  Itt csak Ti és a Seniorok, valamint a Hallgatói Képviselet tagjai vannak a csoportban, ahol hamar választ kaphattok a kérdéseidre, valamint első kézből értesülhettek a legfontosabb Titeket érintő hírekről, eseményekről. Fontos, hogy mielőtt kérdeznél, olvassátok el az epiteszhk.bme.hu/golya oldalon található információkat, itt a legtöbb felmerülő kérdésre megtaláljátok a választ. 
  Fontos, hogy csak teljes névvel jelentkezzetek, ellenkező esetben nem tudjuk a csoportba való belépést biztosítani.
  Katt!
 • Lájkold a Hallgatói Képviselet facebook oldalát! 
  A honlap mellett számos információval gazdagodhatsz első kézből, valamint sok hasznos egyéb tartalmat is itt találhatsz meg.
  facebook.com/epiteszhk
 • Olvasd gyakran a Hallgatói Képviselet hivatalos honlapját!
  Itt értesülhettek minden olyan hivatalos és nélkülözhetetlen információról (pl. Zárthelyi ütemterv, kollégiumi férőhely pályázat, szociális ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj... stb.), amiről nem érdemes lemaradni.
 • Levelező lista
  Hamarosan felveszünk Titeket az elsőévesek levelező listájára (golya@epiteszhk.bme.hu), ahol ugyancsak a Titeket érintő hivatalos információkkal találkozhattok. 

Bár elsőre soknak tűnhet, azonban nem érdemes kihagyni egyiket sem!

Gólyatábor:

Bővebb információkért kattintsatok az alábbi linkre:
epiteszhk.bme.hu/golyatabor2016

Kollégiumi elhelyezés:

Elsősorban tudnod kell, hogy a kollégiumi elhelyezéssel, a szociális és tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban minket, a Hallgatói Képviseletet (HK) kell keresned, ugyan úgy, mint a Gólyatáborral kapcsolatban.
A jelentkezés pontos feltételeit és módját megtalálhatod itt: http://epiteszhk.bme.hu/hirek/20150802/elso-eves-kollegiumi-elhelyezes-2015-osz
Általános leírást pedig itt találhatsz a kollégiumokról. 
Kérdés esetén keressétek:

Németh Péter
Kollégiumi referens
kollegium@epiteszhk.bme.hu

Szociális pályázat:

A kollégiumi elhelyezéshez hasonlóan, ezzel is a HK foglalkozik, így kérdés esetén keressetek minket bátran!
A pályázatot a szoc.sc.bme.hu oldalon lehet leadni. A pályázat leadásának pontos feltételeit és módját megtalálhatod itt: http://epiteszhk.bme.hu/hirek/20160803/szocialis-pontok-beszamitasa-kollegiumi-felvetelihez-201617-osz
Kérdés esetén keressétek:

Tarnóczi Eszter
Juttatás-térítési referens
juttatas@epiteszhk.bme.hu

Figyelem! A jelentkezési felület várhatóan augusztus elején indul, ennek pontos időpontjáról amint tudunk értesítünk benneteket!

HÖK rendszer

 

Mi az a HK?

A BME Építészmérnöki Karának Hallgatói Önkormányzata a Kar valamennyi beiratkozott hallgatójának érdekvédelmi szervezete. Ennek tagja minden aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató, képzési formától függetlenül.

Közvetlenül választott testületek:

Közvetlenül választottnak nevezzük azokat a testületeket, melyek a HÖK összes tagjának szavazatai alapján alakulnak meg.

A Hallgatói  Képviselet (HK) a Hallgatói Önkormányzat  (HÖK) vezető testülete. A legtöbb másik egyetemen magát ezt a csoportot hívják HÖK-nek. A HK-nak tagja lehet minden, a Karra beiratkozott, aktív státuszú hallgató. Feladatköre a Diákönkormányzatokéhoz hasonló. A BME mind a 8 Kara külön kari Hallgatói Képviselettel rendelkeik.
A választásokra az építész karon minden tanév őszi félévében, legkésőbb október végéig kerül sor.
Másik ilyen választott testület a Kollégiumi és Szociális Bizottság (KSzB), melynek tagjait a HK-val egy időben kerülnek megválasztása, ők foglalkoznak a kollégiumi férőhelyosztással és a szociális ösztöndíjjal.

HALLGATÓI KÉPVISELET

FELÉPÍTÉSE: A HK-nak összesen 14 választott tagja van, ebből 13 képviselő és 1 elnök. 
Az aktuális képviselőket és elérhetőségeiket megtalálhatjátok ezen az oldalon.

HIVATÁSA: A HK hivatása a kari hallgatók oktatással, szakmával, kultúrával, közösségépítéssel és kikapcsolódással kapcsolatos tevékenységének összehangolása. A különböző érdekek ütköztetése és ezáltal a hallgatók számára lehető legkedvezőbb tanulási és kulturális feltételek megteremtése  az Egyetem keretei között.

TEVÉKENYSÉGE: A HK törvények által előírt kötelezettségein (oktatás kontrollja, kollégiumi férőhely osztása, ösztöndíj osztása) túl részt vesz a Kar életének szervezésében. Elsődleges feladata az oktatás minőségének és korrektségének fenntartása, javítása. Munkájával elősegíti az oktatás hallgatók számára legkedvezőbb megvalósulását. A tanszékek közti a számonkérések időpontjáról történő egyeztetéstől kezdve a Kar hosszú távú oktatási stratégiájának fejlesztéséig. Nagy részben végzi a hallgatói juttatásokra (ösztöndíjak) kiírt pályázatok elbírálását és intézkedik ezen döntések végrehajtásáról. Rendezvényeket szervez, mind szakmai, mind kulturális téren. Legnagyobb eseményei: a minden évben megrendezésre kerülő Gólyatábor illetve Gólyahét, Gólyabál, Építész Napok, Szakmai Napok, Jeges Est, a Ballagás. Rendszeres látogatásokat szervez a szakmai szemmel érdekesebb létesítmények, beruházások megtekintésére, megismerésére. Előadásokat szervez a hallgatóság informálásra szakmai és társadalmi kérdések témakörben.

MŰKÖDÉSE: A HK belső munkájának különböző területeire felelősöket, nagyobb felelősség esetén referenseket nevez ki. A munka nagy része bizottságokon történik, ezen belül vannak állandó (oktatási-, kollégiumi)- és eseti (pl.: véleményező-) bizottságok. A HK szorgalmi időszakban heti, míg vizsgaidőszakban legalább kétheti rendszerességgel tart üléseket. A HK jogai és kötelezettségei alapján részt vesz az egyetemi hallgatói szervezetek és a Kar mindennapi munkájában. Tagokat delegál az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe (EHK), annak külső bizottságaiba. Az EHK a kari HK-k egyetemi szintű megfelelője. A HK továbbá részt vesz a Kari Tanács (KT) és annak állandó, valamint eseti bizottságainak munkájában. A HK érdekeit a Kar Dékáni Tanácsán a mindenkori HK elnök képviseli, továbbá összekötőkön keresztül közvetlenül kapcsolatot tart a kari oktatási egységekkel.

A HK irodában ügyeletet tart tanítási időszakban a hét minden napján 10:00-14:00 között, amikor a hallgatók személyesen fordulhatnak a képviselőkhöz kérdéseikkel.

Fontos feladatának tekinti a gólyákkal való kiemelt törődést. Ezért hozta létre és felügyeli a Senior kört. A seniorok –tankörönként három (esetleg négy) fő– állandó kapcsolatban állnak saját tankörükkel és hirdetik a számukra szervezett tanulmányi előkészítőket, információkat szolgáltatnak, továbbá rendelkezésre állnak a problémás kérdések megoldásának  elősegítésében. A hallgatóságot hirdetőin, weblapján, hivatalos facebook oldalán, levelező listáin keresztül tájékoztatja tevékenységéről. Saját újságot működtet Kari Papír (KP) címen. Törvényességi felügyeletet gyakorol a kari hallgatók  kulturális folyóirata, a Megfagyott Muzsikus (MM) felett.

GÓLYATANÁCS

A Gólyatanács az elsőévesek számára szervezett közéleti csoport. Korábban kifejezetten a HK utánpótlás nevelése volt a célja, mára a kari közélet iránt aktívan érdeklődő elsőévesek jelentkeznek, és ismerik meg azt jobban, így később könnyen válnak tagjaivá.

KOLLÉGIUMI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

Feladata: A KSzB részt vesz a rendelkezésre álló pénzbeli és természetbeni juttatások pályázat útján történő elbírálásában, így szociális pályázatok elbírálásában és a kollégiumi férőhelyosztásban. 

Kreditrendszer

 

A kreditrendszer alkalmas a hallgató eredményesnek elismert tanulmányi munkamennyiségének mérésére, minősítésére, valamint az egyéni tanulmányi rend kialakításának megkönnyítésére. E rendszer bevezetése a 2004/2005-ös tanévtől az összes magyarországi felsőoktatási intézményben kötelező lett. Egy kredit megszerzéséhez elméletileg 30 tanulmányi munkaóra szükséges.

A mintatanterv szerint félévenként 30 kreditpont szerezhető. A diploma megszerzéséhez a tíz szemeszterből álló osztatlan képzésen 300 kreditpont összegyűjtése szükséges, BSc alapszakon nyolc szemeszter alatt 240 kreditpontot, míg a három szemeszteres mesterképzéseken 90 kreditpontot kell teljesíteni. A kreditpont megszerzésének feltétele a tárgyak követelményeinek teljesítése, így például zárthelyi- és vizsgadolgozatok legalább elégségesre való teljesítése, a házi feladatok, rajzok beadása stb. Egy-egy tantárgy általában több kreditpontot ér. Az oktatott anyag nehézségétől és ennek elsajátításához szükséges időtől – ill. a heti óraszámtól - függően lehet 2, 3, 4, 5,6 illetve 10 kredites tárgy is.

Képzésektől függően az előírt kreditpontok 5%-ának megfelelő pontért, azaz osztatlan képzésben 15, BSc-n 12 és MSc-n 5 kreditért szabadon választható tárgyakat kell felvenni. Ez azt a célt szolgálja, hogy ne csupán szakemberekké, hanem igazi értelmiségiekké váljunk. Így a BME bármely karán meghirdetett tárgyát hallgathatjátok, ezáltal is szélesítve a látókörötöket. Ezen kívül képzésektől és szakirányoktól függően előre meghatározott kreditpontért fel kell venni kötelezően választható tárgyakat (ennek keretében olyan, érdeklődésednek megfelelő tárgyat választhatsz, ami a szakmához is tartozik).

A diploma megszerzéséhez a felvételit követően még nem egyenes az út. A jelenleg érvényben lévő egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) értelmében az adott intézménynek el kell bocsátania azon hallgatókat, akik hat alkalommal sikertelenül vizsgáztak egy adott tantárgyból, vagy hatodszor vesznek fel egy kredites tantárgyat. Tehát érdemes meggondolni, hogy felkészültél-e megfelelően a vizsgádra, vagy inkább a következő alkalommal próbálkozol. Ehhez kapcsolódóan, még egy megkötés van, hogy a képzési idő kétszerese alatt, (Bsc képzésben nyolc év alatt, osztatlan képzésben maximum tíz év alatt) mindenképpen meg kell szerezned a diplomát.

A tárgyak kreditpont alapján történő összehasonlítása segíti a karok, egyetemek közötti áthallgatást, és így válik lehetővé, hogy minden hallgató a neki megfelelő ütemben és tanulmányi utakon jusson el a diploma megszerzéséig.

Az osztatlan 5 éves és a kétlépcsős képzésről

 

Az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat célja az egységes Európai Felsőoktatási Térség létrehozása az angolszász típusú, többciklusú képzési modell (BSc-MSc) bevezetésével. Cél a hallgatói és az oktatói mobilitás megkönnyítése, mind belföldön, mind külföldön. Az egyetemek közötti szabad átjárhatóság lehetővé teszi azt az ideális, sok lehetőséget rejtő helyzetet, hogy a hallgatók akár két-három egymást követő félévet is más-más intézményben abszolváljanak.

Ezzel a céllal vezették be hazánkban is a kétlépcsős képzést, de a rendszer működése a gyakorlatban nem ilyen egyszerű. Sokszor fogtok találkozni azzal, hogy az Építészkaron általában másképp működnek a dolgok, mint ahogyan az általános. Például, aki külföldön szeretne tanulni, annak számolnia kell azzal, hogy legalább fél, de inkább egy évet csúszni fog a tanulmányaival. A kint elvégzett tárgyak nagy részét ugyanis nem lehet akkreditálni (elfogadtatni) nálunk. Úgy is mondhatnánk a kint elvégzett tárgyak „nem elég jók” ahhoz, hogy itthon is elfogadják, de az akkreditáció azért ennél bonyolultabb dolog. Ez az egy év csúszás elméletileg még nem okozhat gondot, mert a törvény biztosít az államilag támogatott hallgatóknak, a képzési idő letelte után még két félév „ingyenes” oktatást (ez után költségtérítést kell fizetned, ami félévente súlyos összegeket jelent).

Visszatérve a képzésekre: a BSc (Bachelor of Sciences) a kétlépcsős képzés első lépcsője, 8 félévből áll, melynek elvégzése után lehet MSc-re (Master of Sciences) menni, ez karunkon 3 szemeszteres. Az osztatlan ötéves képzés 10 félévig tart, melynek végén MSc-vel egyenértékű diplomával jutalmazzák a kitartást. A két képzés tanterve két és fél évig azonos, ugyanarra az órákra járnak be a két szak hallgatói.

A két és fél év más szempontból is vízválasztó, pontosabban: szakirány-választó. Az osztatlan képzéses hallgatók automatikusan részt vesznek a szakirányválasztási eljáráson, amely folyamán két szakirányra: a tervező és szerkezeti szakirányra jelentkezhetnek. A BSc-s hallgatók alapvetően nem választhatnak szakirányt. A szakirány-választás feltételeiről a később  olvashatsz, a további részletekről a beiratkozáskor tájékoztatnak.

A BSc képzés után a BME-n az alábbi MSc szakok közül választhattok majd:

 • tervező építészmérnök
 • szerkezettervező építészmérnök
 • urbanista építészmérnök
 • ingatlanfejlesztő építészmérnök
 • forma- és vizuális környezettervező mérnök

MSc-képzésekre való bejutáshoz felvételizni kell majd, ez a felvételi a színvonalat, és így a BME hallgatóit védi. Természetesen a kétlépcsős képzés legfőbb célkitűzése az, hogyha úgy döntötök akár más egyetemen, külföldön is végezhetitek az MSc képzést.

Egy félév a következőképpen néz ki (zárójelben a Ti első félévetek megfelelő dátumaival):

 • 1 regisztrációs hét (aug. 29. – szept. 2.)
 • 14 hetes oktatási időszak (szept. 5. – dec. 09.)
 • 1 hét ún. pótlási hét - a szorgalmi időszakra előírt követelmények pótlására (dec. 12. – 19.)
 • ezt követi a 4 hetes vizsgaidőszak (dec. 19. – jan. 20.)

Ha bármi gondod adódik, akkor a hallgatói képviselők biztosan tudnak segíteni a szabályzatok útvesztőjében, de nem árt, ha Te is tisztában vagy a jogaiddal. Ezért ajánlom a www.epiteszhk.bme.hu oldalon az Oktatás fül alatt található TVSZ olvasgatását, emellett a gyakran felmerülő oktatási kérdésekről, és azok megoldásáról találhatsz ugyanitt egy gyűjteményt (GYIK). Későbbiekben pedig mindig figyeld a honlapot és a Kari Papír hasábjait, ott minden változásról értesítünk Benneteket!

 

AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRŐL

Az állami ösztöndíjas képzés valójában az oktatás térítésmentességét jelenti. Az államilag támogatott hallgató után az egyetem az oktatás költségeinek finanszírozására az államtól kap anyagi támogatást. Ezt az összeget nevezzük képzési normatívának. Az önköltséges hallgatónak az ő oktatásának költségét, pontosabban annak egy részét saját magának kell megfizetnie. A tanulmányok elvégzéséhez szükséges szolgáltatásokért, illetve a mulasztásokért azonban mind a két csoportba tartozó hallgatónak fizetnie kell.

Szolgáltatási díjat fizetünk a kollégiumért, bizonyos igazolások kiadásáért, a beiratkozásért, stb. Díjfizetési kötelezettséged keletkezik az Egyetemmel szemben, ha később adsz le egy feladatot, vagy ha második javítóvizsgára, pótpót zárthelyire mész. Ha egy félévben nem teljesítesz egy tárgyat, akkor a következő félévben minden újra felvett kreditért 1800 Ft/kredit összeget kell fizetned.

Az adott képzéshez tartozó támogatási idő letelte után - ez az osztatlan képzésben 12 félévet, BSc képzésben 10 félévet jelent - pedig önköltséges hallgatóvá válsz. Továbbá a hallgatói szerződés aláírásával vállalod, hogy a képzési idő másfélszerese alatt (osztatlan képzésben 7,5 év, BSc képzésen 6 év) elvégzed képzésed, különben vissza kell fizetned az állami ösztöndíjnak az 50%-át.

Az önköltség összege a minden aktív félévként bejelentett félévben a beiratkozásért fizetendő költségtérítésből (160.000 Ft/osztatlan, 145.000 Ft/BSc, 160.000 Ft/MSc), és a felvett kreditekért fizetendő költségtérítés összegéből áll. (7.500 Ft/kredit/osztatlan, 6.000 Ft/kredit/BSc, 8.000Ft/kredit/MSc). Ez átlagos haladási ütemet figyelembe véve félévente képzéstől függően 330.000 - 370.000 Ft körül összeget jelent. A kreditekért fizetendő pontos összeget a Központi Tanulmányi Hivatal honlapjáról tudhatod meg.

Az önköltséges hallgatók átvétellel államilag támogatott hallgatókká válhatnak. Ehhez azonban szükséges, hogy

 • állami ösztöndíjas hely üresedjen meg,
 • az utolsó két aktív félévében a mintatanterv szerint előírt kreditjeidnek legalább 50%-át teljesítsd (tehát két szemeszter alatt legalább a 60 kötelezőből 30 kreditet teljesíts),
 • jobb legyen az összesített korrigált kreditindexed, mint a szakodon tanuló állami ösztöndíjas hallgatók alsó 20%-ába tartozó hallgatóké
 • egyéni támogatási időd még nem telt le (Az egyéni támogatási idő a felsőoktatásban az általad állami ösztöndíjas képzésben eltölthető félévek száma – ez mindenkinek 12 félévet jelent)

Az állami ösztöndíjas hallgatókkal szemben az önköltséges hallgatók nem részesülhetnek a hallgatói normatívához kötődő juttatásokban (nem kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat, szociális támogatást), ők csak a diákigazolvány nyújtotta anyagi kedvezményekkel élhetnek, valamint közösségi ösztöndíjat, illetve kollégiumi férőhelyet kaphatnak, magasabb, ún. költségtérítéses összegért.

 

BŐVEBBEN A KÉPZÉSRŐL

A felvételi eljárás alapján a BME Építészmérnöki Karára felvételt nyert hallgatók a tízszemeszteres (öt éves) osztatlan és a nyolcszemeszteres (négy éves) BSc szakokon kezdhetik meg tanulmányaikat. A BSc diplomások folytathatják tanulmányaikat (egy újabb felvételi után) a három szemeszterből álló (másfél éves) MSc képzésekben.

Az első öt félévben mindkét szakon teljesen azonos a tanterv. Majd ezután következik a nagy vízválasztó: a szakirány-választás.

Az 5. félév végeztével az alábbiak alapján haladhatnak tovább a hallgatók:

 

ÖT ÉVES, OSZTATLAN ÉPÍTÉSZMÉRNÖK KÉPZÉS

A tervezési és a műszaki tanszékcsoport által meghatározott kritériumok és létszámadatok alapján a hallgatók két szakirány (tervező és szerkezeti) közül választhatnak A tervezői szakirányon a tervezési és tervezéselméleti tantárgyak, míg a szerkezeti szakirányon az épületszerkezetekkel és azok tervezésével foglalkozó tantárgyak vannak többségben.
Azonban fontos megjegyezni, hogy mindkét szakirány elvégzésével ugyanolyan jogosultságot kapsz, csupán megválaszthatod, hogy tanulmányaid során, melyik szakterületen szeretnél inkább elmélyedni. Mindkét szakiránynál alapkövetelmény, hogy teljesíts az első öt félév mintatantervi tárgyaiból legalább 130 kreditet. Enélkül semmiképp sem vehetsz részt a szakirányválasztáson.  Az egyes szakirányok követelményrendszerét az illetékes tanszékcsoportok állítják össze. Tehát osztatlanos hallgatóként  bizony nem elegendő minden tárgyat elsőre teljesíteni ahhoz, hogy egyenes út vezessen a diplomához, a szakirányválasztásig bizony oda kell figyelned arra, hogy mely tárgyakra összpontosítasz jobban azért, hogy az általad választott szakirányra bekerülhess! Azok a hallgatók, akiknek tanulmányi teljesítménye a szak további végzéséhez előírt szintet nem éri el, kérvényezhetik átvételüket a BSc képzésbe, illetve lehetőségük lesz a következő szemeszterben oldalági becsatlakozásra (azaz, ha egy félévvel később már teljesíted a szakirány követelményeit, bekerülhetsz).

 

Négy éves, BSc képzés

A BSc-s hallgatóknak az ötödik szemesztert követően részben szétválik a képzésük az osztatlanos társaiktól. A mintatanterv szerint haladók a nyolcadik szemeszter végére építészmérnöki alapdiplomát szereznek.
Ezzel a diplomával lehetőségük van sok területen elhelyezkedni pl.: ingatlanfejlesztőként, beruházóként, műszaki ellenőrként; építőipari termékeket gyártó-forgalmazóként, stb., azonban nem rendelkeznek tervezői jogsultsággal. Így amennyiben tervezőként szeretnél elhelyezkedni mindenképp el kell végezned valamelyik MSc képzést.

 

Másfél éves MSc képzések

Az Építészmérnöki BSc szakra épülő MSc képzések célja olyan okleveles építészmérnökök képzése, akik a diplomát követően ugyanolyan képesítéssel rendelkeznek, mint az osztatlan ötéves szak hallgatói.
Az Építészmérnöki Kar négy tervezői jogosultságot adó MSc képzést indít. Ezek a tervező építészmérnök, szerkezettervező építészmérnök, urbanista építészmérnök és az ingatlanfejlesztő építészmérnök.
Továbbá az alapdiploma megszerzése után választhatod a Kar által indított forma- és vizuális környezettervező mérnök szakot is. Ez utóbbi építész tervezői jogosultsággal nem jár.

Elsős tárgyak

 

Ha minden igaz, azért jelentkeztél az Építészmérnöki Karra, mert a világ sok-sok része közül téged az épületek nyűgöznek le leginkább. Nem kell félned, jó helyen jársz, már ha valóban ilyen érdeklődéssel érkeztél Egyetemünkre. Már az első félév után tapasztalni fogod, hogy másképpen mászkálsz az utcán, mint nem építészhallgató ismerőseid. Míg a legtöbb ember fejmagasságban szemlélődik, te fölfelé tekintve veszel észre napról-napra egyre több mindent az épületeken. Itt az egyetemen megkapsz minden lehetőséget arra, hogy töviről-hegyire megismerkedj az épületszerkezetekkel, papírra tudd vetni gondolataidat, ki tudd számolni a beépítendő gerendád szükséges vastagságát, és minél tájékozottabb legyél a szakmában mind az elmúlt idők alkotásait, mind kortárs munkákat beleértve. A rajzolás lételeme lesz az életednek, hiszen a Zárthelyiket mi gyakran nem írjuk, hanem rajzoljuk, ahogyan a házi feladatokat is. Nem kell sok időnek eltelnie, hogy tapasztald egy makett elkészítése milyen rumlit tud eredményezni a szobádban, és hogy a világ összes pénzét is el tudnád költeni egy papírboltban, ha tehetnéd.

Vizsgás tárgyak:

Matematika 1. (4 kredit)

Deriválás, integrálás, határérték számítás és vektorok. Ez lehet első hangzásra ijesztőnek tűnhet, viszont nincs mitől félned. Az Egyetemen köztudottan a mi képzésünkön részesülnek a hallgatók a legkevesebb matekoktatásban, ami történetesen kettő félévet jelent (a Matematika 2 c. tárgy összesen 2 kredit, úgyhogy látszódik, hogy első féléves testvére a nehezebb falat). Persze akik ezt a tárgyat választották emeltszintű érettségijük letételéhez, azok előnnyel indulnak, de elvileg minden jelentkezőhöz közel állnak a természettudományok, úgyhogy biztosan meg fogtok tudni birkózni ezzel a kihívással.

Követelmény: 2 db ZH (lehetőséged van pótZH-k letételére) és egy írásbeli vizsga a félév lezárásaként. Ez is, ahogyan a többi számolós tantárgy, legjobban úgy tanulható, hogyha gyakorolsz és gyakorolsz. Általában szerezhetők részpontok a számítások levezetése közben, de lényeges, hogy jó megoldás jöjjön ki a végén.

Ábrázoló geometria 1. (5 kredit) „Ábris”

Itt minden csupa szögletes (ellentétben az Ábris 2-vel ahol minden gömbölyödik). Alapvetően a tárgy során különböző testek, síkidomok metszésével, döfésével kell foglalkoznod majd, mivel mindez nagyban javítja a térlátásod, és megbarátkoztat téged mindenféle ábrázolási módszerrel, amik később hasznosak lehetnek például tervezési tárgyaidnál, vagy éppen az informatikai tárgyaknál. Érdemes az elejétől fogva követni a tanultakat, mert könnyű belezavarodni. Alapvetően a térlátásod használod itt a legtöbbet, és ha úgy érzed, nem megy valami, kérdezd meg egy ismerősöd, hogy nem tudná-e elmagyarázni miről van szó, hiszen ha Te is „meglátod” mit kér tőled a feladat, könnyebben tudsz majd továbbhaladni.

Követelmény: félév során 3 db ZH (és két pót) lesz és a végén a vizsga, amely tartalmaz mind írásbeli, mind szóbeli részt is. A ZH-k alatt használhatsz minden segédeszközt, ám célszerűbb nem ezekre bízni a sikerességet, mert meglehetősen szűkös az idő arra, hogy könyveket lapozgass. Az aláírás megszerzésének két feltétele van, az egyik a ZH-ból szerezhető összesített pontszámodnak el kell érnie a megszerezhető pontok 50%-át, valamint el kell fogadtatnod 3 db házi feladatot. Ezek a házik talán a legnehezebbek az első félévben, nagyon nagy részletezettségű, tussal kihúzott A2-es rajzokról beszélünk, úgyhogy mindenképpen tanácsos időben elkezdeni a munkát.

Építészettörténet 1. Népi építészet (3 kredit) „Éptöri”

Népi építészetünk hagyományos építészeti technikáiról, valamint az őskor épületfejlődéséről szól ez a félév. Olyan módszerekkel találkozhatsz az előadásokon és a gyakorlatokon, amelyek korszerűsített változata vissza fog még köszönni épületszerkezettani tanulmányaidnál. Egy szombati napon tankör szinten ellátogattok a szentendrei Skanzenbe is, hogy élő példákon is végigkövethessétek a tanultakat.

Követelmény: 1 db ZH (ezek pótlásának lehetőségével) és vizsga írásbeli, illetve szóbeli résszel. A tantárgy jellegéből adódóan a számonkéréseknél döntő többségben rajzolni kell, mint inkább írni. Van egy házi feladat is, ahol egy tájegység jellemző épületét kell majd megmaketteznetek 2-3 fős csoportokban, és egyénileg dokumentálni azt (azaz rajzokat készíteni). Ezekből a makettekből a Tanszék a félév végén felépít egy „várost”, amit minden érdeklődő meglátogathat.

 

A következő három tárgynak „Bevezetéssel” kezdődik a neve, mivel rengeteg olyan fogalommal és eljárással ismerkedtet meg téged, amelyek ismerete elengedhetetlenek lesz a későbbi tanulmányaid során. A fokozott jelentőségük abból is fakad, hogy ezen tárgyak valamelyikének elbukása rögtön egy év „csúszást” jelent az tanulmányaidban, úgyhogy nagyon figyeljetek ezek teljesítésére.

Bevezetés a tartószerkezet-tervezésbe (2 kredit) „Bevtartó”

Különböző számítási módszerekkel ismerkedhettek meg egyszerű számpéldákon keresztül, amelyek használata mindennapos lesz későbbi szilárdságtani tanulmányaid folyamán. Középiskolai mechanika témakörön belül lesz szó erőjátékról, testek egyensúlyáról, és olyan témákkal is foglalkoztok majd, mint például, hogy mi a különbség egy rugalmas és egy képlékeny anyag viselkedése között.

Követelmény: 3 db ZH (amiket nincs lehetőséged pótolni) és vizsga. Az aláírás feltétele, hogy a háromból a két legjobb ZH-d átlaga legalább 50% legyen. Minden ZH előtt be kell adnotok egy házi feladat számítást. Ezeket amellett, hogy kötelező leadni, azért érdemes megcsinálni, mert nagyon hasonló példákkal dolgozik, mint ami a ZH-ban is előfordulhat (persze elgondolkodtatóbb formában). „Számolós” tantárgy, úgyhogy feladatok megoldása a legkifizetődőbb módszer a tanulásban.

 

Félévközi jegyes tantárgyak:

Bevezetés az építészetbe (2 kredit) „Bevép”

A tárgy célja a látóköröd bővítése, olyan építészeti munkák bemutatásával, amelyek ismerete célszerű minden szakmabeli ember számára, valamint kitűnő inspirációt tudnak adni tervezői feladatokhoz. Megtanít továbbá egy-két olyan kifejezést, amit tervezői konzulenseid szájából hallhatsz majd. Csak előadásokon keresztül sajátíthatod el ezt a tananyagot, úgyhogy nem érdemes őket kihagyni.

Követelmény: 1 db ZH (és a két pótlása), valamint egy házi feladat osztályzata adja a félévvégi eredményed.

Bevezetés az épületszerkezettanba (2 kredit) „Bevépszerk”

Átfogó ismereteket ad egy olyan szegletéről az egyetemi tanulmányaidnak, amely talán az egyik legmeghatározóbb lesz a későbbiekben. Az előadásokon sok-sok magyarázó ábra segítségével sajátíthatod el az Épületszerkezettan alapelveit, szakszavait, követelményeit.

Követelmény: 1 db ZH az előadások anyagából, és egy rajzos házi feladat adja a félévvégi jegyedet. A rajz a kistestvére a többi ráépülő tantárgy leadásainak, ám ez nem jelenti azt, hogy kevesebb időt kellene szánni az elkészítésükre.

Szabadkézi rajz 1. (5 kredit)

Nagyon hasonló beállításokat kell majd rajzolnod, mint amiket begyakoroltál a rajz előkészítőkön is. A tárgy célja a térlátásod, valamint a rajzi készségeid fejlesztése, hogy a továbbiakban az erre a tárgyra épülő többi rajzórán is helyt tudj állni.
Szerencsére nem kell félni tőle, az oktatás egészen az alapoktól kezdődik, így nem kell attól félni, ha egy kiadós nyár után kevésbé áll kézre a papír és ceruza. A félév végén a színes ceruzák is előkrülnek.

Követelmény: 3 ZH és a féléves munkákból álló rajzmappa beadása. A feladat az órán összerakott beállítás lerajzolása 1 vagy 2 alkalmon keresztül, immáron tanári segítség nélkül.
A leadott rajzmappa a félév során készült órai munkáidat tartalmazza majd, esetleges otthoni feladatokkal. Fontos, hogy a mappa leadásakor meglegyen az összes rajzod, hiszen ezek nélkül nem tudják az oktatók értékelni féléves munkádat.

Térkompozíció (5 kredit) „Térkomp”

Tekinthetünk erre a tárgyra úgy, mint a későbbi tervezési tantárgyaitok „bevezetése”.
Itt a négy tervezői tanszék oktatói vezetnek egy-egy tankört, egységes tematikát követve, ami nem más, mint amelyről már biztosan sokat hallottál, a „10 cm-es kockagyártás”. A félév folyamán különböző elgondolkodtató hívószavakhoz kell kreativitásotokat serkentve és legjobb makettező tudásotokat bevetve megalkotni munkáitokat.

Követelmény: Minden kocka kiértékelése után kaptok egy jegyet (ne lepődjetek meg, gyakori a számjegyek A,B, és C betűkkel történő helyettesítése), ezen kívül még van egy ZH is belőle. Ez arról szól, hogy egy tanóra ideje alatt kell megtervezned egy teljesen új kockát az oktatók által megszabott témához. Összességében ezek teszik ki a félévvégi eredményed.

Filozófia (2 kredit)

Tanulmányaid alatt minden félévben fogsz találkozni olyan ismeretanyagot nyújtó tárgyakkal, amelyek általános műveltséged bővítése mellett próbál felkészíteni a későbbi életed folyamán, vagy munkapiacon előforduló helyzetekre. Ilyenek többek között a Filozófián kívül a Szociológia, vagy a Közgazdaságtan c. tárgyak.

Követelmény: 1 db ZH, aminek két pótlási lehetősége is van, valamint egy otthoni feladat, ami nem más, mint egy tanulmány tabló az oktató által megadott témakörben.

Testnevelés (0 kredit)

A mintatanterv két félév testnevelést ír elő mind alap, mind pedig osztatlan képzésben. A testnevelés kurzusok között van ingyenes, költség-hozzájárulásos és felmentéses testnevelés. Az alapképzésesek két félévig ingyenesen teljesíthetik a testnevelést. Amennyiben nem teljesíted, úgy különeljárási díjat kell fizetni, valamint második alkalommal már nem vehetnek fel ingyenes testnevelés kurzust, csak költség-hozzájárulásosat. Az osztatlan képzésesek szintén hasonló helyzetben vannak, azzal a különbséggel, hogy számukra a mesterképzéses testnevelés kurzusok is meghirdetésre kerülnek, ahol (amennyiben az alap kettőn túl kedvük tartja) további két félév testnevelést végezhetnek, akár ingyenesen (ha megfelelő kurzust választanak).

Információ a válaszható tesi órákról: http://uj.tnt.bme.hu/

Fogalomtár

mert itt mindenki mindent rövidít..

 

HK: Hallgatói Képviselet, azért jött létre, hogy segítse az életedet az Egyetemen és képviselje az érdekeid. Tanulmányi vagy bármilyen egyéb probléma esetén keressétek a képviselőket bátran. Szorgalmi időszakban hétköznap 10:00-14:00 között személyesen is kérdezhetsz tőlük a HK irodában, K III. 23. (IV-es rajzterem mellett), vagy írj a belso@epiteszhk.bme.hu. Honlapunk: www.epiteszhk.bme.hu

GT: Az első jelentése Gólyatábor. Részletek hamarosan. A második jelentése Gólyatanács, erről már olvashattatok korábban.

KTH: Központi Tanulmányi Hivatal, célja a hallgatók egységes és gyors tanulmányi ügyintézése az itt töltött évek alatt. Itt lehet hallgatói jogviszony igazolást kérni (középiskolában ez volt az iskolalátogatási igazolás), diákigazolványt érvényesíttetniés minden egyéb adminisztratív ügyet elintézni.

EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet, az „egyetem HK-ja”.  A 8 Kari Hallgatói Képviselet egy testben, amely összegyetemi szinten képviseli a hallgatók érdekeit.

HSZI: Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság, mely alá tartozik többek között a Hallgatói Tanácsadási Osztály. A honlapjukon megtalálhatod a különböző juttatásokkal kapcsolatos szabályzatokat, a Kifizetésfigyelőt, ezen felül foglalkoznak hallgatói tanácsadással magán és szakmai területeken egyaránt.

Kreditrendszer: Megteremti a lehetőséget arra, hogy olyan ütemben végezd el az egyetemet, ahogy szeretnéd, persze rövidebb idő alatt lehetetlen, de 10 félév alatt is nagyon keveseknek sikerül. Előnye hogy lehetőséged van saját magadnak szervezni a tanulmányaid, oktatókat választani, bizonyos tárgyakat nem az ajánlott félévben elvégezni. Sajnos hátrányai is vannak... Első félévben még olyan lesz, mintha egy osztályba járnátok (csak itt tankörnek hívják). A későbbiekben azonban felbomlanak ezek a közösségek és az évfolyamok is keveredni fognak.

Kreditpont: Elviekben a befektetett munka mérőszáma, de érezni fogjátok, hogy ez annál kevesebb. Minden tárgyhoz tartozik egy Kreditérték (egy kredit kb. 30 munkaóra/félév), ami nagyjából a nehézségét mutatja, illetve a mi Karunkon az egy héten megtartott órák számát az adott tárgyból.

Mintatanterv: Ez az előírányzott tanterv, ami megadja, mely félévekben az 5 év alatt melyi ktantárgyakat tudod és kell teljesíteni ahhoz, hogy 5 év alatt elvégezhesd a képzést. A mintatanterv szerint minden félévben 30 kredit elvégzése ajánlatos, így lehet teljesíteni a képzéseken előírt kreditmennyiséget, az előírt idő alatt.  Tökéletes követése a tapasztalat szerint kevesknek sikerül, azonban ez termésetesen nem jelent a későbbiekben semmiféle hátrányt. 

Előtanulmányi rend: Tárgyak egymásra épülése. Meghatározza, hogy melyik tárgyak melyik után lehet felvenni.  Amennyiben egy tantárgy előkövetelményét nem teljesíted, nem veheted fel a rá épülő tárgyat, így ha nem figyelsz oda, könnyen „meghosszabbíthatod” a tanulmányaidat.

Tárgyfelvétel: A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren rendszeren keresztül történik, első félévben még a seniorok segítségével, utána Nektek kell magatoktól felvenni a tárgyaitokat. Később érdemes előre eltervezni, hogy melyik tárgyat melyik oktatóhoz szeretnéd felvenni, mert hamar betelhetnek a jó helyek, valamint elkerülheted, ohgy esetlegesen ütközzenek az óráid. 

Regisztrációs hét: Minden félév elején van regisztrációs hét, mely a szorgalmi időszak első hete, gyakorlatilag még egy utolsó hét pihenés az új félév előtt. Ezen a héten tanórák még nincsenek és az egyetem közelébe se kell menni, mindössze a tárgyfelvétel véglegesítésére szolgál, illetve a kollégiumi költözésre is marad időd. Első félévben ezen a héten kerül majd megrendezésre a számotokra szervezett Gólyahét, ahol igyekszünk Titeket megismertetni az Egyetemmel és vonzáskörzetével, a midnennapi élethez szükséges információkat átadni, megrendelésre kerülnek az elengedhetetlen rajzeszközök, valamint a héten keresztül különböző, Nektek szervezett programokon vehettek részt. Kötelezően ajánlott! (Bővebb információk később.)

Szorgalmi időszak: A vizsgaidőszakot megelőző 15 hét. Kevés alvás és rengeteg munka, ami félév vége felé hatványozódik, miközben az alvással töltött órák száma rohamosan csökken. Felépítése: 1 hét regisztrációs hét és 14 hét oktatási hét. Nálunk a 14 oktatási hét valójában csak 13 hét, a 14. hét a feldolgozási hét, ahol biztosított, hogy otthon mindenki el tudja készíteni a féléves feladatait, felkészülni az esetleges pót zárthelyikre.

Vizsgaidőszak: A szorgalmi időszakot követő négy hét. Más karokkal ellentétben nálunk nem ez a legnehezebb része a félévnek, de komolyan kell venni.

Rajzleadás: Félévenként több is van belőle különböző tantárgyakból. Fontos, hogy egy rajz soha nincs készen, csak akkor fejezed be, amikor eldöntöd, hogy abbahagyod.

Makettleadás: Ehhez kell a sniccer, meg a ragasztó… A rajzleadás 3D-s változata.

Üvegezés: A rajzleadás elkészítésének illegális módja. Végy egy bármilyen létező üveglapot, helyezz alá egy lámpát, szerezz egy kész rajzot, majd tegyél rá egy üres lapot. (Persze a leleményes építészhallgatók a hosszú évek során már kifejlesztették az üvegező asztalt.) Előnye hogy jelentősen lecsökkenti a rajzolással töltött órák számát, viszont a szemfüles oktatók észreveszik és a tárgyad megtagadásával járhat, otvábbá nem helyettesíti a színvonalas, felkészüléssel töltött órákatZH: Zárthelyi dolgozat, a középiskolai dolgozathoz hasonló, csak sokkal több tanulást igényel.

Pót ZH: Ha nem sikerült elsőre, lehetőséged van újra megpróbálni, javítani. Fontos, hogy nem minden tantárgynál áll fenn ez a lehetőség, valahol pl. 3 ZH-ból kell a 2 legjobbat megírni. Erre figyeljetek minden tárgynál!

Szigorlat: Témazáró dolgozat több félév anyagából. Jellegéből adódóan rengeteg tanulást igényel, de nem szabad feladni!

IV: ismétlő vizsga, vagyis a második próbálkozás. MInden tárgyból lehetőséged van egyszer újra nekifutni minden félévben. Fontos, amennyiben egy tantárgyat 6. alkalommal sem sikerül teljesítened a vizsgán, úgy elbocsátanak az Egyetemről! (ebbe beleszámít a sima, ismétlő és ismétlő-javító vizsga is)

második IV:  Utolsó utáni lehetőség, félévenként csak egyetlen egy tárgyból 4500 Ft-ért, melyet a következő félévben írnak ki befizetendő tételként a Neptunban. Amennyiben ez sem, keresztféléven vagy egy év múlva lehet a tantárgyat újra teljesíteni, jobb nem eljutni idáig.

Gödör: Szórakozási lehetőség elérhető távolságban. (Bercsényi koli alagsorában). Építészeknek melegen ajánlott a gyakori látogatása csütörtökönként.  

Keresztfélév: Nem sikerült a pót pót ZH, vagy a második IV, esetleg lemondtál a mintatanterv szerinti haladásról… Az egyetem a lehetőségek tárháza, meg hát ugye nem lehet eleget gyakorolni, ahhoz hogy jó mérnök legyen belőled. Ha egyenesben nem sikerült akkor próbáld kereszten. Itt amúgy is valamivel családiasabb a hangulat, de azért ne aggódj, biztosan lesznek sorstársaid. Egy dologra viszont figyelni kell! Kevés tárgyból indul keresztfélév!

Neptun: Teljes neve Neptun Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer. Azért készült, hogy otthonról kényelmesen intézhesd a tárgyfelvételt, befizetéseket, vizsgajelentkezést. Bár nem mindig működik tökéletesen, jó barátod lesz szükség esetén a mindennapokban.

Leckekönyv: Hivatalos okirat, mely az érdemjegyeidet tartalmazza. Legjobban a középiskolai ellenőrzőhöz/bizonyítványhoz hasonlít. Valószínűleg nem sokszor fogsz vele találkozni, teljes mértékben a KTH-ban kezelik.

DH: A kari gazdasági és adminisztrációs ügyek intézése, a kari szabályzatok kezelése tartozik a Dékáni Hivatal hatáskörébe. Személyesen ritkán kell majd ellátogatnotok ide.

TVSZ: A BME Tanulmányi- és Vizsga Szabályzata, az oktatás alapszabálya az Egyetemen, hallgatóknak és oktatóknak egyaránt be kell tartania. Elolvasása mindenkinek ajánlott.
Kérdés esetén fordulj bátran a HK-hoz!

TJSZ: Térítési és Juttatási Szabályzat. Pénzügyek kifizetésének és befizetésének szabályai. A másik kötelező olvasmány.
Kérdés esetén fordulj bátran a HK-hoz!

OHV: Oktatás Hallgatói Véleményezése. Elektronikus, Neptunban kitöltendő kérdőív, melynek lényege, hogy névtelenül értékelheted oktatóid munkáját. Egyre fontosabb szerepet játszik a képzés minőségi fejlődésében. A kérdőívek eredményei alapján, a legjobbtól a legrosszabbig összeáll az oktatók névsora, ezért ez egy komoly verseny az oktatók között. Töltsd ki Te is!

TDK: Tudományos Diákköri Konferencia. Ha valamelyik tárgy különösen felkeltette az érdeklődésedet, szeretnél benne jobban elmélyedni, úgy érzed, van még energiád valamilyen plusz feladatba belevágni, akkor a TDK egy jó lehetőség. Több téma közül választhatsz tudományos, művészeti vagy művészetelméleti területeken. A dolgozat elkészítése segítheti a szakmai fejlődésed és hasznodra válhat a későbbiekben, a sikeres TDK dolgozat előnyt jelent a különböző ösztöndíj pályázatoknál.

BME: Buli Minden Este! B.. Mire Elvégzed, és így tovább.

Juttatás

 

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott, illetve állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató jogosult a tanulmányi teljesítménye alapján. Ennek meghatározási módjait a BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata tartalmazza (röviden: TVSZ). Karunkon a tanulmányi teljesítmény mérésére a teljesítményindexet használjuk, melynek képletét a BME Térítési és Juttatási Szabályzata tartalmazza (röviden: TJSZ) és a következőképpen néz ki: 

keplet.png

ahol a súlyszám a tantárgyat felvett hallgatók számának és a tantárgy kreditértékének szorzata. Az érdemjegy a hallgató által a tantárgyból elért érdemjegyet, az érdemjegyek összege a tantárgyat teljesített hallgatók által elért érdemjegyek összegét jelenti.

A teljesítmény index meghatározása (a TVSZ alapján) mindig az előző féléves teljesítmény alapján történik, így Ti, gólyaként az első félévetekben még nem részesülhettek tanulmányi ösztöndíjban, mivel még nincsen előző féléves tanulmányi eredményetek.

A tanulmányi ösztöndíj havi gyakorisággal kiutalásara kerülő juttatás, amelyben az ösztöndíjra jogosult hallgatók maximum 50%-a részesülhet. Ez az egyetlen olyan hallgatói juttatás, amelyre nem kell pályáznotok – a teljesítményindexek meghatározását és a tanulmányi ösztöndíj kiosztását a Hallgatói Képviselet minden félév elején automatikusan elvégzi. Az előző félévekben a tanulmányi ösztöndíj legmagasabb értéke közel 40000 Ft/hónap volt, míg a legkevesebb 6000 Ft/hónap, amelyet a hallgatók a félév során 5 alkalommal kaptak meg.

Rendszeres Szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjra minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott, illetve állami ösztöndíjas teljes idejű képzésben részt vevő hallgató jogosult. Ez az ösztöndíj pályázás útján nyerhető el, így már Ti is részesülhettek benne az első aktív félévetek során, amennyiben pályázatot adtok le az ösztöndíj elnyerésére. A rendszeres szociális ösztöndíj odaítélésének alapja a szociális helyzet, amely az egyetemileg egységes rendszeren keresztül, a megadott igazolások leadásával és bemutatásával kerül felmérésre. Az ösztöndíj a félév során havi rendszerességgel, összesen 5 alkalommal kerül kiutalásra, legkisebb összege 6000 Ft/hónap, a maximális összege pedig 34000 Ft/hónap körüli összeg általában. Az ösztöndíjjal kapcsolatos minden fontos információt megtalálhattok a BME Egységes Szociális Rendszerének felületén, a www.szoc.sc.bme.hu oldalon.

Rendkívüli Szociális ösztöndíj

Rendkívüli szociális támogatásban minden olyan államilag támogatott, illetve állami ösztöndíjas, teljes idejű képzésben tanuló hallgató részesülhet, akinek a szociális hátterében váratlan negatív változás következett be, és a leadott pályázata elfogadásra kerül. Ezen juttatás a rendszeres szociális ösztöndíjjal ellentétben egyszeri juttatás, amely az első félévtől kezdődően bármikor igényelhető a megfelelő igazolásokat mellékelésével. A rendkívüli szociális ösztöndíj legmagasabb összege 60000 Ft.

Alaptámogatás

Alaptámogatásban minden államilag támogatott, illetve állami ösztöndíjas hallgató részesülhet képzési szintenként az első aktív félévében. A támogatás célja a beiratkozás utáni költségek terheinek csökkentése a szociálisan rászoruló hallgatók számára. Az alaptámogatás elnyerésének több feltétele is van: pályázatot kell leadni az egyetem Egységes Szociális Rendszerén keresztül, el kell érni az egyetem Szociális Bizottsága által meghatározott minimum pontszámot, valamint (a TJSZ-ben meghatározott) rászorultsági kategóriába kell tartozzon a pályázó.

Közösségi ösztöndíj

A Közösségi ösztöndíj egy olyan Egyéb intézményi ösztöndíj, amit a Hallgatói Képviselet a közéletben aktívan részt vevő hallgatók számára oszt ki minden félévben a hallgató teljesítménye alapján. Erre minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató jogosult, aki a félévek végén egyénileg, vagy csoporton belül (öntevékeny kör, rendezvényszervező csoport) pályázik rá.  

Kollégium,
térítések

 

A kollégiumi elhelyezés minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató által igényelhető, pályázat útján odaítélt juttatás.
A pályázat fél évre szól, a pályázat elbírálása a hallgató szociális helyzete, tanulmányi eredménye, valamint szakmai, közéleti tevékenysége alapján történik.
Az egyes szempontok súlyozottan kerülnek figyelembe vételre, az alábbiak szerint: szociális helyzet (20%), tanulmányi eredmény (60%), szakmai, közéleti tevékenység (20%).
A pályázat 5 lépcsős: a férőhelyek 10%-a tanulmányi eredmény alapján (ana. tanulmányi kiemelt), 5%-a szociális pontszám alapján (szociális kiemelt), 10%-a közösségi tevékenység alapján (közösségi kiemelt), 50%-a a tanulmányi és a közösségi részpontszámai alapján, 25%-a pedig a tanulmányi, közösségi és szociális részpontok összege alapján kerül feltöltésre.

A karra felvételt nyert első éves hallgatók esetében a kollégiumi férőhely odaítélése a pályázó szociális helyzete vagy felvételi pontszáma alapján történik. A szociális pontokat a Hallgatói Képviselet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú mellékletében (BME Egységes Szociális Támogatás Pontrendszere) meghatározottak alapján állapítja meg. A rendelkezésre álló férőhelyek 90%-a a szociális pontszám alapján kerül feltöltésre, amaradék 10% pedig a felvételi pontszám alapján.

Kollégiumi térítési díjak:

A kollégiumi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni, ennek összegei a 2016/2017-es tanév őszi félévében a következőképpen alakulnak:

 • Államilag finanszírozott hallgató esetében: 11650 Ft/hó (PPP felújított kollégiumokban: 9320 Ft/hó).
 • Költségtérítéses hallgató esetében: 23.300 Ft/hó (PPP felújított kollégiumokban: 20970 Ft/hó).

Fontos! Ha a hallgató lemond a kollégiumi férőhelyéről a lemondással érintett, és az azt követő két hónap kollégiumi térítési díját is köteles kifizetni, valamint a következő félévben csak a rendes pályázat után üresen maradt férőhelyekre vehető fel.

KOLLÉGIUMOK

Karunk az egyetem vagyonkezelésében álló Bercsényi 28-30 Kollégiumban, Schönherz Zoltán Kollégiumban rendelkezik férőhelyekkel. A két kollégiumban található férőhelyek száma közel 370. Az elsősök elhelyezésére mintegy 60 férőhely áll rendelkezésre.

Bercsényi 28-30. Kollégium: 2 ágyas szobák csappal, beépített szekrénnyel, hűtővel és íróasztallal, szintenkénti női-férfi vizesblokkokkal, 10 percre az egyetemtől. Ez tradicionálisan az építészkar saját kollégiuma. A kollégium a nevét adó utcában található, a nemrég épített Allee bevásárlóközpont mellett, ahol megtalálható minden, amire egy kollégistának szüksége lehet. A pár éve felújított és bebútorozott földszinti közösségi termek lehetőséget biztosítanak a közös tanulásra és makettezésre.

Mivel a kollégiumot csak építészek lakják, így a kari közélet is itt szerveződik és otthont ad az öntevékeny köri programoknak és kari rendezvényeknek.

Schönherz Zoltán Kollégium: 10 percre az egyetemtől, PPP program keretében felújított, új bútorzattal rendelkező, 3-4 ágyas szobákkal, melyeknek saját fürdőszobájuk van. A kollégium hagyományosan a Villamosmérnöki és Informatikai Kar kollégiuma, melyben egy egész szinten az építészek laknak. Annak ellenére, hogy a kari közélet nem itt zajlik, az itt lakó építészekből is egy remek közösség alakul évről-évre.

Mindkét kollégiumban található szintenkénti konyha, ezen kívül mosókonyha, konditerem. Az internet minden félév elején igényelhető, ennek díja 3-5000 Ft között mozog egész félévre.

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Hol kell leadni a kollégiumi felvételi pályázatot?

A pályázatot a KEFIR rendszerben kell leadni. Ahhoz hogy ide be tudj lépni, szükséged lesz címtáras azonosítóra.

Milyen papírokkal kell igazolnom a felvételi pontszámomat?

A felvételi pontszámot nem kell igazolni, csak megadni az űrlapon. Az adatok ellenőrzésére később, központilag kerül sor, ezért mindenképp valós adatot adj meg.

Hol kell leadni a szociális pályázatot?

A szociális pályázatot az Egységes Szociális Rendszerben (ESZR) kellleadni. Minden, ehhez a pályázathoz kapcsolódó kérdéssel a HK juttatás-térítési renferensét keressétek a juttatas@epiteszhk.bme.hu címen.

Azt írja a KEFIR, hogy hiányos az adatlapom, ezért nem tudom elkezdeni a pályázatot. Miért?

Leggyakrabban akkor fordul ez elő, ha nem töltöttél még fel igazolványképet, vagy a feltöltött kép minősége nem megfelelő. Továbbá ellenőrizd, hogy minden mező ki van-e töltve az adatlapodon.

Mitől függ, hogy melyik kollégiumba kerülök?

A pályázati űrlap kitöltésekor meg kell adni a prioritási sorrendet,  azaz hogy melyik kollégiumban szeretnél lakni. Meghatározott számú férőhely van mindkét kollégiumban, így a pontszám (szociális vagy felvételi) alapján kialakuló sorrendben kerülnek be a hallgatók a kollégiumokba.

Mennyi pontszámra van szükség a bejutáshoz?

Erre a kérdésre pontos válasz nem adható, minden évben változik. Szociális alapon ugyanakkor csak pozitív pontszámmal lehet bejutni, a 0-nál nem nagyobb szociális pontszámú hallgató csak felvételi pontszám alapján kerülhet be.

Mikor lesz eredmény és hol?

Eredmény augusztus 18-án kerül kihirdetésre itt, a HK honlapján (ezt kell figyelni, ez a hivatalos hírcsatorna, a többi fórum csak másodlagos), illetve értesítünk benneteket a levelező listákon, a HK facebook oldalán, illetve a facebook évfolyamcsoportokban is.

Erre sajnos nem tud korábban sor kerülni a felvételi eredmények kései kiderülése miatt.

Van lehetőség szobatársat választani?

Igen, van. Azeredmény a Gólyatábor előtt derül ki, így táborban már tudsz keresni magadnak jövendőbeli szobatársat. Amint tudod, nem kell mást tenned, mint írni a kollegium@epiteszhk.bme.hu címre. Ebben az esetben elég egyikőtöknek írnia.

 

 

 

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK

Önköltség
A nem állami ösztöndíjas hallgatók önköltséget fizetnek, melynek összegét a kar dékánja határozza meg, az egyazon évben beiratkozott hallgatókra. Az önköltség felvett kreditek után fizetendő díjból és egy aktív félévre bejelentkezésért fizetendő alapdíjból áll. A képzési formákról szóló cikkről már olvashattál erről.

Ismétlő-, és javítóvizsga díj, vizsgától való távolmaradás díja
A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata meghatározza a vizsgaismétlések és –javítások módját, illetve a térítésköteles ismétlővizsgát. Emellett fizetned kell azért is, ha nem jelensz meg a vizsgádon. Ezek díja 4500 Ft.

Egyéb díjak
Egyetemünkön a nem teljesített kreditek illetve az egyéb szolgáltatások után szintén térítési díjat kell fizetni, ezeket részletesen megtalálhatjátok www.tampont.bme.hu oldalon.

 

Öntevékeny körök

 

Az Egyetem elvárásainak eleget tenni egyáltalán nem könnyű, és ez rengeteg időtöket el fogja venni. Egy dolgot azonban ne felejtsetek el, nem szabad mindent feláldozni egy cél érdekében. Szükségetek van a kikapcsolódásra, erre pedig a karon is rengeteg lehetőségetek adódik. A Karon több nagy rendezvényen is részt vehettek, ezek sorban: ősszel a Gólyahét, Szakmai Napok, Gólyabál, télen az Építész Sítábor, tavasszal az Építész (Kari) Napok, X1,2 és a Ballagás.

Természetesen nem csak ezek a rendezvények jelenthetik a kikapcso­lódást. Számos más lehetőség közül is válogat­hattok. Az alábbiakban az építészkari öntevékeny körök bemutatkozóit olvashatjátok, akik azonos érdeklődésű, közös hobbit űző építészhallgatók csoportja. Ők azok, akik megszínesítik a mindennapjaitokat az Egyetemen, és főként a kollégiumokban. Minden­kinek kell valami más őrület az építészeten kívül, különben nem lehet kibírni. Reméljük, megta­láljátok majd azt a kört, amelyik a legjobban érdekel benneteket.

B3

b3_2.jpgA B3 egy 2011 novembere óta működő öntevékeny kör. Ez nem csak egy kávézó, ahol kikapcsolódhatsz két leadás között, hanem különböző kultu­rális és közösségi elfoglaltságoknak is helyet ad: kiállításokat, koncerteket szerveznek, illetve több egyetemi tanárral is zajlott már itt beszélgetés. Ha szeretnél meginni esténként egy forró csokit vagy megenni egy gofrit a lattéd mellé, megta­lálsz minket a Bercsényi Kollégium 3. emeletének lépcsőfordulójában, illetve a facebookon, ahol információt is kaphattok a hetente frissülő ajánla­tokról és akciókról.
facebook.com/b3cafe

Bercsényi Építész Tudástár

logo.jpg2015 tavaszán kinyitott a Bercsényi 28 – 30 Kollégium könyvtára és megalakult a Bercsényi Könyvtár nevű öntevékeny kör.
A kör elsősorban a könyvtárral szeretett volna foglalkozni. A tapasztalatok leszűrése után a helyiséget építész tudástárként értelmeztük újra, ahol összegyűjtünk minden írott/nyomtatott/szóban elhangzó (előadások) ismeretet, kiadványt, anyagot, ami az egyetem teljesítéséhez és a diplomát követő évekhez és évtizedekhez is biztos ismeretanyagot biztosít. Fontos kiemelni a kapcsolati tőkét, melyet a gyártók, forgalmazók, kiadók és előadók személyes megkeresésével és a folyamatos kapcsolattartással alakítunk ki.

Bercsényi Fotókör

logo_2.jpgA nemrégiben újjáalakult kör a fotózás szerelmeseinek szól. Fő profil az analóg fotózás művészetének elsajátítása, legyen  téma építészet, vagy rendezvény. Ezen felül számos érdekeséggel szolgálnak, mint az egész szobát betöltő camera obscura, vagy éjszakai fotós túrák Budapest belvárosában. Hogy mindez működhessen, a Bercsényiben még saját felszerelt fotólabor is található az alagsorban.

Bercsényi Fűkör

Az öntevékeny kör, aminek tagjai olthatatlan vágyat éreztek, hogy Budapest betondzsungelében is megtalálhassák az örömöt a frissítő kerti munkában. A kollégium udvara 2012-ben megújult, a korábbi parkoló helyét átvette egy nagy füves udvar, aminek gondozására és fejlesztésére jött létre a Fűkör.

Bercsényi Makettkör

makettkor_logo.jpgA kör elsődleges célja makettező szerszámok és makettezést segítő eszközök beszerzése és használatuk biztosítása az egyetemi hall­gatóság számára a Bercsényi Kollégium földszintjén lévő makettező termében. Másod­sorban ők működtetik a makettezőt, felügyelik a terem rendjét, tisztaságát, ahol az új szekrényekben a szerszámok is helyet kapnak, melyeket a körtagok által tartott ügyeletben szabadon használhattok. Mindezek mellett önkép­ző jelleggel előadásokat és beszélgetéseket is szerveznek a makettezés trükkjeiről, technikáiról, anyagairól, hasznos tippeket adnak a hatékony munkához és szép makettek elkészítéséhez, ami fontos része lesz a tanulmányaitoknak.
makettkor@epiteszhk.bme.hu

Bercsényi Számítástechnikai Kör

bszk_logo.pngA BSZK fő feladata a kollégium számítógépes hálózatának üzemeltetése, karbantartása, illetve a körtagok számítástechni­kai ismereteinek bővítése. A Kol­légium lakóinak és öntevékeny köreinek lehetőséget biztosítunk, hogy honlapot üzemeltessenek a kollégium szer­verén, illetve hogy e-mail címük lehessen.
Keddenként és csütörtö­könként tartanak ügyeletet, amikor a lakók hálózattal kapcsolatos (gyakran más irányú) problémáit segítünk megoldani. Komolyabb gond esetén, a kedd esténként 21:00-22:00-ig tartott gyűlésükön igykeznek közösen megoldást találni. Ez jó alkalmat biztosít az újabb tagok ok­tatására, hisz nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy új tagokat képezzenek és felkeltsék az érdeklődést az informatika ezen területei iránt. Mindezeken felül fontosnak tartják, hogy egy kellemes közös­ség alakuljon ki, ezért rendszeres üléseik végét lazábban beszélgetéssel, teázással, iszogatással töltik el.
bszk.bercsenyi.bme.hu

Bercsényi Zöldkör

logo.jpgNapjainkban egyre terjed a zöld gondolat (kör­nyezetvédelem, fenntarthatóság), melyet ugyan sok helyről hallunk, mégis konkrét lépés – melyben akár mi is részt veszünk – kevés van. A környezetet terhelő kibocsátások nagy részéért a háztartá­sok a felelősek, de jó (ökologikus) építészettel a problémák nagy része megoldható. A kör tagjai segítenek a Kollégium szelektív hulladékgyűjtésében, a kollégisták környezettudatos látásmódjának kialakításában.

Építész Depo

logo.jpgA DEPO kör foglalkozik a kari tudásbázis karbantartásával, valamint frissítésével. Itt rengeteg tananyagot, segédletet találhattok, amik nélkülözhetetlenek lesznek tanulmányaitok során. A kör ezen felül saját jegyzeteket is készít, amit ugyanúgy elérhetővé tesznek a honlapjukon, valamint itt találhatók a Hallgatói Képviselet által kiírt Jegyzetpályázaton sikeresen szereplő jegyzetek is.
depo.bercsenyi.bme.hu

Építész Klub

540904_423798541039723_1962802674_n_0.jpgAz Építész Klub egy olyan szakmai öntevékeny kör, melynek tagjai elsősorban a saját érdeklődé­si területükről szerveznek építészettel kapcsolatos programokat - előadásokat, épület- és gyárbejárásokat, kon­ferenciákat, workshopokat - a kar hallgatói számára. Célunk egy nyitott, szinte bármilyen építészettel kapcsolatos téma iránt folyamatosan érdeklődő közösség megte­remtése, mely hitelesen tudja képviselni a hallga­tókat az építész szakma, valamint a társadalom felé egyaránt.
epiteszklub.epiteszhk.bme.hu
epiteszklub@epiteszhk .bme.hu

Építész Szakkollégium

besz_logo.jpg

A BME Építész Szakkollégiuma a Szakkollégiumi Közösség által elismert szervezet, mely 1996-ban jött létre, azzal a célkitűzéssel, hogy a műegyetemi építészképzést kiegészítve egy komplex, nemzetközi színvonalú oktatási formát valósítson meg. A Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségének alapító tagja sa­ját műteremmel rendelkezik a Bercsényi Kollégium 4. emeletén, amely iroda, társalgó és könyvtár is egyben. A tagok maguk számára szervezett kurzusokon, előadá­sokon, workshopokon, tanulmányutakon, szakmai pályá­zatokon vesznek részt.

Fordító Kör

logo.jpgA Fordító Kör első sorban a szakmai nyelv megismerése érdekében jött létre. Az alapítók úgy gondolták, hogy bár megfelelő nyelvtudással rendelkeznek, nem tudják megfelelően kifejezni építész gondolataikat más nyelven. Ennek fejlesztésére kezdtük el különböző szakmai jegyzetek fordítását idegen nyelvről magyarra és vice versa. A későbbiekben egyéb, nem feltétlen építész szövegek fordításával is szeretnénk foglalkozni. Céljuk, hogy beszélgető estek keretében fejlesszük a beszédkészséget és az idegen nyelven való társalgást kezdeményezzünk a karon résztvevő hallgatók között.

Főzőkör

logovegleges2.jpgA kör tagjai szolgáltatják a kari és öntevékeny köri rendezvényeken a rendszerint ízletes ételeket, legyen szó Ballagásról, Építész Napokról, Szakmai Napokról, Majálisról. Szívesen főzünk a kolivacsikra, cél, hogy minél több jöjjön létre a félév folyamán, ezzel is lendítve kicsit a kar közösségi életén.
fozokor@epiteszhk.bme.hu

Gödör

godor_logo_0.jpgA Bercsényi Gödör Klub lesz a felelős az elkö­vetkezendő (jó) néhány évetek szórakozásáért. A jelenlegi formában 3 éve működik a kör, pár idősebb hallgatóból (tapasztalt kocsmalakóból) és sok újoncból. Amit a Gödör Nektek nyújt: minden csütörtökön este 10-től, hajnal 4-ig egy pörgős buli a Bercsényi Kollégium alagsorában. Nincs is jobb egy fárasztó hét után, mint jó társaságban, remek zene mellett lazítani egy kicsit. Gyere le, a Gödör csak rád vár!
godor.bercsenyi.bme.hu

InvenTOROK

inventor_logo.jpgA kör sikeresen honosította meg a 250 éves Selmeci hagyományokon nyugvó szakestélyeket az Építészmérnöki Karon. Minden évben négy rendezvényt tartanak, melyek egytől egyig különlegesek és egye­diek. A tanév kezdetén a Balekkeresztelő Szakestélyen Titeket, elsőéveseket köszön­tik a hallgatók, mint újdonsült egyetemistákat. Az egyetemi éveket végigkísérő szakestélyeken életre szóló emlékekkel és aján­dékkal gazdagodhattok. Az évek során kitűzőt, szalagot, majd gyűrűt avattok, emellett minden évben készül új égetett kerámiakorsó is, melyet a szakestélyeken kaphattok meg.
inventorok@epiteszhk.bme.hu

KépKocka

kepkocka_logo.jpgA KépKocka tagjai gondoskodnak arról, hogy a kar eseményeit megörökítsék és archiválják minő­ségi módon, majd közzétegyék, hogy mindenki számára elérhető legyen. A szakmai és közösségi rendezvényeket képekkel, videókkal dokumentál­ják, promóciós rövidfilmeket készítenek. Céljaik kö­zött szerepel továbbá kisfilmek, interjúk készítése olyan témákról, amelyeket az épízészek fontosnak tartanak, illetve amire kíváncsiak. Találkoz­hatsz velük minden nagyobb eseményen, illetve hétfő esténként a Bercsényi Kollégium Stúdiójá­ban.
kepkocka.epiteszhk.bme.hu
kepkocka@epiteszhk.bme.hu

Közönséges Vetítés

kuta.jpgA régóta működő kör a filmezésről, mozi szervezésről szól. Elsősorban un. „rétegfilmeket” vetítenek, nem szeretik a multiplexekek vonalát. Olyan filmeket láthattok náluk, amik­kel ritkán találkozik az ember. A vetítések szerda esténként, a Bercsényi 2. emeleti lépcső­fordulójában kerülnek megrendezésre. Mindig készítenek teát és zsíros kenyeret, amiből bárki szabadon fogyaszthat, ugyan ez vonatkozik a filmezésre is. A rendszeres mozi mellett néha ellátogatnak a B3ba vagy a Gödörbe, egy-egy film erejére, szoktak rendezni más köröknek vetítést, alkalman­ként pedig maratonokra is vállalkoznak.
kozvet@epiteszhk.bme.hu

Pach Kör

logo.jpgA kör elsősorban szociális projekteket szervez, ahol kreatív eszközökkel próbál minden megfogható és megfoghatatlan problémához hozzáállni. A tagok szeretnének különböző élethelyzetű, szociálisan szerényebb háttérrel rendelkező embertársainkkal kapcsolatot teremteni. Ehhez a művészet nyelvét választoták. A cél elsődlegesen az, hogy közös hangot, nyelvet találjanak egy idegen környezetben. A közös alkotással közös élményeket teremtenek, és megpróbálják ezt mindenki számára közelivé tenni.

Pixel Kör

logo.jpgA kör célja a kar hallgatói számára számítógépes grafikai ismeretek átadása; rendszeres időközönként megtartott, bárki számára látogatható foglalkozásokon keresztül. A foglalkozások által érintett témakörök középpontjában az építészeti alkalmazás áll. Céljuk továbbá egy olyan jegyzet létrehozása, amely a hallgatók egyetemi munkája során felmerülő grafikai problémák megoldásában segítséget nyújt.

Senior kör

A Senior kör egy nagyon friss és fiatal kör, melynek célja az elsős hallgatók beintegrálása az egye­temi életbe. Ez magában foglalja az ifjú építé­szek tanulmányi életének felügyeletét, segítését, illetve a közösségi életbe való beilleszkedését. Nagyon fontos, hogy mindenki számára megfele­lően kezdődjön meg karrierje az egyetemen, mivel ez egy teljesen más világ a gimnáziumhoz képest. Fontos, hogy legyenek olyan emberek, akikhez elsősként bizalommal tudsz fordulni. Ők lesznek egy éven keresztül a seniorjaid. A kör tagjai laza, de első­sorban nyitott és segítőkész emberek csoportja, akik megfelelő rálátással rendelkeznek az összes olyan problémával kapcsolatban, amely felme­rülhet egy elsős életében.

SchÉK

logo2.jpgA Schönherzes Építészek Közössége egy 2011-ben alakult öntevékeny kör, amit főként elsőéve­sek hoztak létre. Céljuk a Schönherzben lakó építészek közösségének életben tartása, illetve a VIK-kel való jó kapcsolat ápolása. Ezt különböző szakmai, illetve közéleti programok – filmezések, szintvacsik, színházlátogatások - szervezésével valósítjuk meg.

Társasjáték kör

logo.jpgA kör célja, hogy a társasjátékozni vágyó hallgatók szervezett formában, kellemes társaságban, közös játékokkal oldhassák a hallgatói lét okozta feszültségeket. Heti gyakorisággal szerveznek összejöveteleket; tábla-, kártya-, illetve különféle szóbeli játékokat játszanak oldott hangulatú légkörben. Fontosnak tartják, hogy a közös szakmai érdeklődésen felül a közös szabadidőtöltés is összehozza az egyetemen tanuló hallgatókat. Minden kikapcsolódni vágyó érdeklődőt szeretettel várnak a programjainkra, barátok és sör társaságában.

 

Az Építész Sport Közösség

Az öntevékeny körökön belül található a három sportkör. Ezeknek tagjai alkotják az ÉSK-t. Ez a közösség szervezi meg együttes erővel a Kari Sportnapot, ami a tavaszi félév az első melegebb időszakában tartunk meg. Sportszerető embereknek szinte kötelező a részvétel, de a lustábbaknak is ajánlott, hiszen ez is egy jó alkalom arra, hogy együtt legyünk, megigyunk egy sört és elvezzük a jó időt. 
Akkor következzenek maguk a sportkörök, amik különböző sportolási lehetőségeket biztosítanak Nektek a tanév majdnem minden napján:

Bercsényi Bringakör

logo.jpgA Bercsényi Bringakör megalakulásakor a kerékpározás népszerűsítését tűzte ki célul az építész hallgatók körében. A kerékpározás gyors, kényelmes és egy kis kikapcsolódási lehetőség is a hétköznapokban. Viszont sokunknak otthon van a biciklije, ezért jött létre a Bringakör, hogy Budapesten is bármikor két kerékre pattanhass. Körünk 8 biciklit kínál használatra. Akad köztük sebes országúti, kényelmes városi, és sportos mountain bike is. Elsődlegesen bringák köl­csönöztetésével foglalkozunk: rövid regisztráció után bármikor elmehetsz tekerni egy jót. Ezen kívül műszaki segítséget: szerszámot és szaktudást is biztosítunk a Bercsényi 28-30 Kollégium bicikli tárolójában. Ősz elején, illetve a tavasz kezdetén, amint az időjárás engedi, kisebb-nagyobb túrákat, helyszínbejárásokat szervezünk. A kerékpárokat hetente több alkalommal ellenőrizzük, hogy azok mindig megfelelő állapotban kerülhessenek a hallgatókhoz. Havonta nagyobb szervizelést végzünk, melyen az összes aktív tagunk jelen van. Ilyenkor szívesen várunk mást is, ha épp javításra szorulna a bringája!

Diák Sport Kör

logo_0.jpgA kör tagjait első sorban a sport szeretete köti össze, de aki hozzánk csatlakozik, az garantáltan egy nagyon jó baráti társaságba csöppen. A Bercsényi DSK célja nem más, mint olyan programok szervezése és lebonyolítása, mely megmozgatja a hallgatókat. Lehetőséget teremt arra, hogy mindenki megismerje a sport vicces oldalát is.
Sokszor lesz olyan, hogy sajog a hátad a sok görnyedéstől a rajzasztal felett, vagy éppen a fenekedet ülted laposra a számítógép előtt, ilyenkor jól esne egy kis testmozgás, de mindig ott a kifogás, hogy nincs idő rá.. De ezen segít változtatni a DSK!
Lehetőséget biztosítanak arra, hogy esténként a Kollégiumban különböző sportokat űzhessetek. Bárki lemehet, megnézheti, beállhat röplabdázni, kosarazni, focizni, a meghirdetett időpontokban. Kifejezetten lányoknak pedig heti 2-3 alkalommal tartanak aerobik és zumba órát.
dsk@epiteszhk.bme.hu
http://dsk.bercsenyi.bme.hu

Bercsényi Kondikör

kondi_logo.jpgA közelmúltban alakult, kicsiny, ámde annál lelke­sebb csapat teljes erővel azon munkálkodik, hogy lehetőséget nyújtson az edzeni vágyóknak. Az egyetemista élet nem éppen az egészséges életmódról szól, gyakori éjszakázás, stressz… Néha szakítani kell időt a mozgásra, félre azokkal a jegyzetekkel és gyertek le edzeni!

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Közélet

 

GÓLYAHÉT

Miután Gólyatáborban megismertétek egymást, a seniorjaitokat és kicsit az Egyetem működését, itt az ideje, hogy testközelbe kerüljetek mindezzel. Ki fog bővülni a tankör azokkal, akik nem értek rá elmenni gólyatáborba, de ezen a héten rengeteg alkalom fog adódni, hogy bevegyétek őket is a csapatba.
A Gólyahét közvetlenül a tanítást megelőző, az úgynevezett regisztrációs héten kerül megrendezésre, így lesz időtök a költözködésre, a maradék tanszerek beszerzésére és az összes tanulmányi ügyetek elintézésére. A seniorok közreműködésével kaptok egy gyorstalpalót az Egyetem és a Bercsényi Kollégium környékéről, a legjobb kocsmákról és menzákról, valamint olyan oktatásokban részesítenek Titeket, amik nagyban megkönnyítik az évkezdést. Az őshonos budapestiek se hagyjanak ki semmit, a várostúra is sok újdonságot nyújthat a legnagyobb választékú papírboltokkal és budapesti látványosságokkal.
Mindezeket a programokat átszövik és feldobják a tankörtalik, közös versenyek, illetve játékok. Végre megismerhetitek a Gödröt és az első tanítási napotok előtt szórakozhattok egy jót.

SZAKMAI NAPOK

Szeptember végére már minden oktatótokat megismertétek, és a szerencsésebbek az óráikon is bent voltak. A padokban megszerzett tudást viszont élettel kell megtölteni. A vonalakból falak, a felületekből födémek lesznek, mindezt pedig testközelben ismerhetitek meg.
Egyrészt elhozzuk nektek a gyártókat, másrészt elviszünk hozzájuk. A kollégiumba és az egyetemre szervezett előadások és termékbemutatók által teljesebb képet kaptok a mai építőanyagokról, míg az épületbejárások ezek felhasználását, beépítését mutatják be.

GÓLYABÁL

November végéig sok időtök lesz még, hogy megtaláljátok a párotokat az Egyetemen és begyakoroljátok a keringőt. Féltékenykedés kizárva, sokszor a baráti szimpátiát erősíti meg, ha együtt mondjátok el a gólyaesküt.
Hagyományosan az eskü után váltok az Egyetem polgáraivá, amit persze együtt mond el az egész évfolyam. Ez az utolsó egyedül Nektek szóló program, neves előadókkal, izgalmas koncertekkel, de a többi maradjon meglepetés.
Bulizzatok együtt egy hatalmasat, hogy legyen mire visszaemlékezni!

JEGESEST

Lassan hagyománnyá válik, hogy a BME-sek minden télen elfoglalják egy estére a budapesti Műjégpályát. Az építészek mindig nagy számban képviseltetik magukat, ne maradjon ez másképp következő télen se.
Itt az is megtanul korizni, aki még soha nem állt jégen, de az is elcsúszik, aki profin jött ide. Ugyanis nem csak a sport a lényeg, a játékoknak és forralt bornak sokszor esés a vége.

ÉPÍTÉSZ NAPOK

A második félév legnagyobb eseményéről senki sem hiányozhat. Ez az a pár nap, amikor kicsit fellélegezhettek a leadások,  zh-k között, és a barátaitokkal csapatokban indulhattok az Építész Napok nyereményeiért.
A fesztivál hangulatú esemény keretein belül felfordul a kollégium és környéke. Versenyekkel, fröccsváltókkal és hajnalig tartó bulikkal tarthatunk egy rövid tavaszi szünetet a fárasztó tanulás mellett. A kerület minden lakója megismeri az indulótokat és a csapatzászlót, Ti pedig életre szóló élményeket gyűjthettek, ha részt vesztek rajta!

X12

Lényegében egy üres papírlapot kaptok, amit Ti tölthettek meg színekkel. Hagyományosan a gólyák, pontosabban a gólyatanácsból megválasztott főszervező által összerakott csapat szervezi meg az első és másod évet -mint a képsíkokat a tengelyük- összekötő bulit.
Ez nem azt jelenti, hogy csak Ti jönnétek el rá, évről évre kíváncsian várják a felsőbb évesek is az X12 napját, mert szívesen emlékeznek vissza a sajátjukra és persze örömmel vesznek részt az egyre jobb bulikon.

ÉPÍTÉSZ PIKNIK

A tanév lezárásaként szolgáló eseményen már kötetlen formában lehet élvezni a jó időt és a tanulás „végét”. Ezt a napot szakmai előadások és kiállítások ékesítik, valamint az oktatók is megpihennek kicsit, az órai „szigorból és fegyelemből” kiszakadva kötényt ragadnak, és készítik el nekünk a legfinomabb vacsorákat egy jó beszélgetés és sok nevetés mellett.

A külföldi ösztöndíjakról

 

A BME számos külföldi egyetemmel áll kapcsolatban, így szerencsére tanulmányaink során van lehetőségünk egy másik országban egy, vagy akár két félévet is tanulni. Emellett támogatják a szakmai gyakorlatunkat is, valamint számos szervezet foglalkozik azzal, hogy külföldi kapcsolatokat építhessünk.

Hogyan működik?
Legtöbb hallgató az Erasmus ösztöndíj program keretein belül külföldi részképzésben vehet részt. Az Építészmérnöki Kar jó helyzetben van, hiszen évente körülbelül 60 ember tanulhat más országok egyetemein. Ezen kívül még számos ösztöndíjprogram létezik, mindegyiket egyéni pályázat útján lehet elnyerni. Szükségesek hozzá természetesen a jó tanulmányi és szakmai eredmények, de a karon bárkinek van esélye pályázatot nyernie.

Mi is ez az Erasmus?
Rotterdami Erasmus egy holland filozófus volt a XV. században, aki a maga korának szellemi életében egy kiemelkedő tekintélyű egyéniség volt. Királyok, pápák, egyetemi városok versengtek a kegyeiért, miközben bejárta egész Európát. Róla nevezték el az ösztöndíjprogramot, melyen eddig körülbelül 3 millió fő vett részt, és a mai napig nagy sikere van. Kétféle lehetősége van, az egyik a tanulmányi ösztöndíj, a másik a szakmai gyakorlat. A tanulmányi ösztöndíj lényege, hogy két egyetem között van egy megállapodása arról, hogy a hallgatók ingyen tanulhassanak a fogadó intézményben, és emellé meghatározott összegű ösztöndíjjal is támogatják a kint tartózkodás költségeit. Ez régen a teljes ellátást biztosította, manapság azonban ez az összeg kb. a havi lakás bérét jelenti, a többit saját forrásból kell kiegészítenie. A másik lehetőség a szakmai gyakorlat: a hallgató keres egy külföldi céget, és mivel általában a gyakornokokat nem szokták kifizetni, ebből az ösztöndíjból lehet biztosítani a megélhetés egy részét.

És hova is mehetek?
Gyakorlatilag bárhova! Az Erasmus tanulmányi ösztöndíjprogram keretén belül az Építészmérnöki karnak majdnem minden Európai Uniós országgal van legalább egy egyetemi kapcsolata, ezen kívül még Törökországba, és Svájcba is lehet pályázatot nyerni. A szakmai gyakorlatot pedig bármelyik Erasmus tagországban lévő cégnél elvégezheted. A többi ösztöndíjprogrammal pedig a világ bármely pontjára utazhatsz tanulni.

Mikor, és mennyi időre?
Első évben még nem lehet pályázni, azonban a kérdés csak az, hogy mikor éri meg. Harmadik, és negyedik év után rendelkezhet az ember már kellő tudással ahhoz, hogy megállja a helyét a külföldi egyetemeken is. Bár van lehetőség kint is első, vagy másodéves tárgyakat hallgatni, külföldön a más tanulmányi szisztéma miatt könnyen lehet, hogy nem rendelkezik még az ember a kellő idegen szaknyelvi tudással. Egy félév kb. 4-6 hónapnak számít, ezt egyeteme válogatja (például Madridban 3 „félév” – trimeszter – van egy tanévben, Münchenben pedig március végéig tart az első félév).

Így mikor végzek, és miért éri meg nekem?
A másfajta tanulmányi rendszer miatt a kint teljesített tárgyak csak töredékét fogadják el a mi karunkon, valamint aktív státusz alatt kell lenni, ami azt jelenti, hogy az ingyenes féléveidből használsz el egyet. Ezért érdemes úgy számolni, hogyha valaki külföldi (akár fél, akár egy teljes év) tanulmányokat folytat, az a kint töltött idővel később tudja csak befejezni az egyetemet. Azonban a kint töltött idő később sokszorosan megtérül, hiszen mind szakmailag, mind szellemileg sokat fejlődik az ember.

Pontosan mi alapján kerülök ki?
Az ösztöndíjhoz szükséges pontokat az egyetemi, és egyetemen kívül teljesítményed alapján kaphatod. A pontozási rendszer akár évente változhat, de általában a tanulmányi átlagok, nyelvtudás valamint a szakmai, tudományos és közéleti tevékenységek számítanak bele (például publikációk, díjazott pályázatok, tudományos munka).

Nyelvtudás kell?
Természetesen kell, ez attól függ, hogy az adott ország egyetemén milyen nyelven fogod hallgatni a tantárgyakat. A külföldi helyek többsége angol kurzusokat indít, valamint az építész kar is az angol képzést indító egyetemekkel próbál kapcsolatot létesíteni. Ettől függetlenül vannak egyetemek, mint például Rómában, vagy Barcelonában, ahol csak az ország anyanyelvén lehet tanulni. Minden esetben szükség van általában egy minimum középfokú nyelvvizsgára

Egyéb lehetőségek?
Az Erasmus programon kívül még számtalan lehetőség van. Az egyetemen működő Hallgatói Külügyi Testület gyűjti ezeket össze, és hozza a hallgatók tudomására. A legtöbb ösztöndíj eseti, ha pályázni szeretnél, mindenképp kérd a Hallgatói Képviselet vagy a Hallgatói Külügyi Testület segítségét.

És mit tudok tenni az első évben?
Az jó, ha már korán eldöntöd, hogy külföldön szeretnél tanulni, hiszen akkor több időd lesz felkészülni a különböző kritériumokra. Először is tanulj nyelveket! Bár angol nyelvvizsgával sok helyre ki lehet jutni, és már a felvételikor a többség rendelkezik vele, azért még így is jó helyek vannak spanyol, német, francia nyelvterületeken. Másodrészt fel kell készítened szüleidet, hogy nem fogsz öt éven belül végezni, és ez valamennyi kiadással is fog járni. Harmadszor jó, ha kikéred a felsőbb évesek véleményét - főleg akik már voltak külföldön - vagy a HK külföldi ösztöndíjakkal foglalkozó felelősét. Ők fognak tudni neked segíteni a döntésben. Például északon műszaki oktatás folyik, míg a déli országokban inkább a művészeti oktatást preferálják. Utolsósorban pedig figyelj a jó tanulmányi eredményedre. Pár év távlatában nagyon bosszantó, ha egy-két rossz jegy miatt nem sikerül kijutni. Ezen kívül figyelj a szakmai fejlődésre is: pályázz minél többet.

Miért éri ez meg nekem?
Szakmailag rengeteget lehet fejlődni egy külföldi tanulmányút alatt. Más szemlélet, más szokások, más építés – sokkal szélesebb látókörben lehet tanulni a szakmát. Egy kicsit felkészít az önálló életre. Bár sok helyre többen mehettek ki, jobb, ha nem a magyar hallgatókra vagy utalva. Később örülni fogsz neki: új kapcsolatok, új kultúra, új nyelvek.

Az Építészmérnöki Karon két egyetemi újság is megjelenik a HK gondozásában. Egyik a Kari Papír, a Hallgatói Képviselet hivatalos lapja, míg a másikodik lapunk, a Megfagyott Muzsikus már egy pikánsabb hangvételű kulturális lap.

kp.jpgmm.jpg

Kari Papír

1975 januárja óta havonta jelenik meg, a lap a kari közélet egyik megörökítője. Közvetítenek mindenféle eseményről, beszámolókkal és interjúk­kal színesítik a hétköznapjaitokat. A 2012/13-as tanévben az újság gyökeres változásokon esett át, sok új tag érkezett a szerkesztőségbe. Az újság így a fejlődés buktatókkal teli útján jár, talán va­lahol félúton. Jelenleg a papír alapú megjelenés szünetel, a HK honlapon olvashatjátok az érdekesebbnél, érdekesebb cikkeket.

Megfagyott Muzsikus

A legnagyobb múltú építész kari lap. 1905 óta „évről-évre tartalomban és külső megjelenésben versenyezve látnak napvilágot a szebbnél-szebb füzetek, a bohóság mezében, édes önfeledtség­gel, magukról maguknak, amint írják.” – írta rólunk Dr. Lechner Jenő. Beszólnak, kritizálnak, dicsérnek, elmélkednek és a legfontosabb: mindenhez hozzászólnak, ami ép­pen aktuális.

 

 

 

 

 

Tippek albérletkereséshez, lakásvásárláshoz    

 

A kolis résznél már olvashattátok, az első félévben szociális helyzetetek és kis arányban a felvételi pontszámaitok alapján kerülhettek be a BME-s kollégiumok valamelyikébe, majd a második félévtől már nagyobb hangsúlyt kap a tanulmányi eredményetek.
Így lehet, hogy szeptembertől nem tudsz kollégiumban lakni, és persze vannak, akik célirányosan albérletet keresnek, vagy lakást vásárolnak: következzen Nekik pár tipp, mire érdemes odafigyelni.

Legfontosabb a leendő otthonok elhelyezkedésére odafigyelni: a keresők többségében kerület szerint tudtok keresni, ám a XI. került az egyik legnagyobb városrész, ezért így igen távoli, tömegközlekedésileg kevésbé kedvező lakásokat is kiadhat a találati lista. Javaslatom, hogy elsősorban ne is kerületi preferenciákat állítsatok be, mindinkább a BKK fő útvonalait érintő helyeket keressétek: a M4, a 4-6 villamos vonala (Nagykörút), 19-es, 41-es villamos vonalához közeli helyeket, és persze a gyalogosan megközelíthető távolságokat.

Keresési javaslatok területek alapján:

 • XI. kerület: Lágymányos, Műegyetem környéke, Feneketlen tó, Gellért hegy, Infopark, 
 • IX. kerület: belső Ferencváros (Kálvin tér, M4), Rehabilitációs terület,
 • VIII. kerület: Palota-negyed, Rehabilitációs terület (Rákóczi tér, M4), Corvin-negyed,
 • V. kerület teljes része,
 • VI-VII. kerület Nagykörúthoz közeli része

A hely után fontos, hogy mekkora lakást szeretnél: egyedül laknál, esetleg egy lakótárssal, vagy akár mint egy kisebb közösségben, öten-hatan. Nem mindegy, hogy szeretnél-e külön szobát, vagy szívesen osztoznál lakótársaddal. Ezt elsősorban magadban kell eldöntened, hogy milyen életvitelt szoktál meg eddig, és mennyiben szeretnél ebben változtatni.

A lakás egyéb jellemzői, mint az emeleti helyzet, fűtés, lift, közös költség, komfort fokozat tovább árnyalja a lakás állapotát, érdemes részletesen utána olvasni – pontosan mit tartalmaz a közös költség, mit számol a társasház átalányban, mi az, ami egyedi mérős kialakítású.

Fontos, hogy sose válassz látatlanban, minden esetben nézd meg leendő lakásod! Ha valamelyik lakás tetszik, nézd meg második körben, kérdezz rá minden részletre.

A keresésnél alapvetően két verzió van, vagy közvetlenül a tulajdonostól veszed ki a lakást, vagy közvetítőn keresztül. Amennyiben közvetítőn keresztül keresel, fontos, hogy tudd, a profi, országos cégek a keresőktől semmi esetben sem kérnek előleget a keresési időszakban (ezek a cégek mindig a kiadótól/eladótól kapják jutalékukat), amennyiben mégis ilyennel találkoztok (például csak 5-10-20 ezer forint előre fizetés esetén mutatnak lakásokat), ne fizessetek, váltsatok közvetítőcéget! Ha cégen keresztül kerestek, minden bizonnyal jogilag korrekt szerződést kaptok, de azt is érdemes átnézni: pontosan hány havi kauciót kérnek, mennyi a felmondási idő (mind a két fél részéről), meghibásodás, kár esetén mi a felelősségre vonás pontosan menete.

Ha közvetlenül tulajdonostól veszitek ki a leendő otthonotok, akkor is hasonlóan oda kell figyelnetek az előbbiekben már említett kaucióra, felmondási időre, stb. – és minden esetben írjatok legalább egy egyszerűsített szerződést, még ha barátiasnak is tűnik a viszony, nehogy egyik pillanatról a másikra fedél nélkül maradjatok.

A keresésnél az ismert oldalakon kívül érdemes akár a facebook-on is rákeresni albérletes csoportokra, főleg, ha lakótársat is keresel magadnak vagy magad mellé.

Amennyiben kollégista szeretnél lenni, akár már a tavaszi félévben lehetőséged van rá, hiszen a tanulmányi eredményeid és a közösségi tevékenység is számítanak! Ha ezt szeretnéd, ügyelj arra, hogy csak fél évre írd alá a szerződést, vagy csak lakótársként költözz valakihez!

Számítógép / Laptop vásárlási tanácsok

 

Az Egyetemet elkezdve már lehetetlenné válik, hogy saját számítógép nélkül próbáljunk boldogulni, hiszen a legtöbb információ, tananyag, feladat interneten érhető el, vagy számítógéppel kell majd megoldani.

Az építészek esetén ez egy igencsak fontos kérdés, hiszen fogtok használni különböző 3D-s modellező programokat, tervező programokat, látvány és grafikai programokat. Ezek sajnos olykor igencsak erőforrás igényesek, ráadásul sok időt meg tud takarítani az ember, ha nem kell minden egyes mozdulatnál sokat várni a gépre.
Az első években ezekre programokra még jóval kevesebb hangsúly kerül, csak olyanokat fogtok jellemzően használni, mint a Photoshop, vagy a Sketchup, illetve egy kis AutoCAD, ArchiCAD. Itt még nem kell majd komplex, összetett, erőforrás igényes feladatokat végrehajtanotok, így ezért nem is ajánljuk, hogy egyből első évben egy drága „atomerőművet” vegyetek, hiszen nincs rá szükségetek, valamint a számítástechnika mai fejlődésével mire odajuttok, hogy komolyabb gépre lenne szükségetek, már akár kevésnek is bizonyulhat a 3-4-5 éve megvásárolt csúcskategóriás gép.

Laptop, vagy asztali?

Ezt mindenki döntse el saját belátása szerint, azonban tény, hogyha mindenképpen kell venni egyet, a laptop az első években sokkal praktikusabbnak bizonyulhat. Könnyen lehet hazautazni vele, bevinni egyetemre konzultálni, közösen dolgozni.

De milyet vegyek?

Célszerű úgy gondolkozni, hogy a laptop legyen minőségi, kibírjon akár 4-5 évet is, hiszen addig minimum idejártok az Egyetemre, és nem kis kiadásról van szó.
Tulajdonsága alapján mérlegeljétek, hogy képes legyen futtatni a már említett programokat, hogy ha szükségetek lesz rá 1-2 év múlva, ne kelljen másik laptopot vásárolni.

Emellett lehet előre is tervezni, egy későbbi komolyabb konfiguráció megvásárlása esetén megmaradhasson a laptop, mint horozható munkaállomás.

Specifikációk:

 • Processzor: mindenképpen 4 magos. Ha még most nem is érezhető az előnye, később könnyen megtérülhet a haszna.
 • RAM: minimum 4GB/8GB. Ezzel már kényelmesen el lehet dolgozni, de persze lehet nagyobban is gondolkozni, amennyiben a pénztárca engedi.
 • Videokártya: Az építész programok kevésbé használják, de egy 1 GB-os videokártya javallott minimum, hogy kényelmesen lehessen rajta később is dolgozni.
 • Merevlemez: ennek mérete attól függ, mennyi filmet szeretsz nézni, de egy 500GB-1TB méretű merevlemez már bőven elegendő tud lenni hosszú távon is.
 • SSD: opcionális, sokkal gyorsabb lesz tőle a számítógéped, gyorsabban töltődnek be rajta a programok..
 • Felbontás: A legelterjetteb felbontás jelenleg az 1366*768 pixel. Sajnos a későbbiekben a különböző tervező programok felületei rengeteg helyet el tudnak foglalni a képernyőből, így ha van rá mód, érdemesebb nagyobb felbontással rendelkező laptopot vásárolni (fullHD - 1920*108px), netán amikor szükgés lesz rá, egy nagyobb felbontású külső monitorral kiegészíteni.

Programok:

Dokumentum szerkesztés, képszerkesztés, pdf kezelés, a már korábbn említett 3d-s modellező programok... az első években nagyjából ezekre lesz szükséged. Fontos megjegyezni, hogy rengeteg ingyenes alkalmazás létezik amely kielégíti az első években felmerülő igényeket és az elején nem kell semmilyen programot megvenned.

Ezen felül a legtöbb, egyetemen oktatott és használt programnak létezik ingyenes oktatási verziója, amihez hallgatóként könnyedén hozzáférhetsz.

Ingyenes Windows, Office programok: msdnaa.bme.hu