Erasmus

A programról

A szakmai gyakorlati ösztöndíj lehetőséget nyújt arra, hogy a képzésetekhez kötött kötelezően ledolgozandó szakmai gyakorlati időtöket külföldön, másik európai országban található, általatok választott vállalkozásnál vagy szervezetnél tölthessétek le. Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a nemzetközi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megértéséhez.

Pályázat időtartama

Hasonlóan a tanulmányi Erasmus-hoz, itt fokozottan érvényes az, hogy nem igazán érdemes harmadév előtt belevágni, csak miután rendelkeztek a szükséges szakmai és szakmai nyelvi ismeretekkel.

Jelenleg a kint tölthető, ösztöndíjjal támogatott időszak 2-12 hónapig terjedhet.
Lehetőségetek van a szakmai gyakorlatot összekapcsolni tanulmányi mobilitással is (pl. ha fél évig tanultok valamely külföldi intézményben, majd utána egyből az adott ország egy cégénél kezdetek dolgozni). Ebben az esetben a tanulmányok és a szakmai gyakorlat kombinációjának ösztöndíjjal támogatott időtartama 3-12 hónapig terjedhet, és az egész mobilitási időszakra a tanulmányi ösztöndíj összegei vonatkoznak.

Megpályázható országok

A programban részt vevő országok legnagyobbrészt megegyeznek a tanulmányi ösztöndíj programban résztvevőkkel, tehát tulajdonképpen az összes európai uniós ország megpályázható.

Ösztöndíj összegek

Az elnyerhető ösztöndíjak összegei itt is az adott ország besorolásától függően változnak, és alapvetően kicsit magasabbak a tanulmányi ösztöndíjak összegeinél:

 • Magas megélhetési költségű országok 600 euró / hó

Franciaország (FR), Olaszország (IT), Egyesült Királyság (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Liechtenstein (LI)) 

 • Közepes megélhetési költségű országok 550 euró / hó

Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Cseh Köztársaság (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)        

 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok 500 euró / hó

Lengyelország (PL), Románia (RO), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK)
 

Pályázati felételek

A pályázás pontos követelményeiről, és egyéb tudnivalókról az Erasmus Iroda honlapján találhattok pontos és naprakész információt. A legfontosabb pályázási kritériumok jelenleg a következők:

 • BME-s aktív vagy passzív(!) jogviszony,

(friss diplomások esetében is van lehetőség pályázni a záróvizsga utáni évre, viszont fontos, hogy ebben az esetben a pályázatot még aktív jogviszony alatt kell benyújtani!)

 • megfelelően bizonyított nyelvi kompetencia,
 • megfelelés az intézményi elbíráláson,
 • hiánytalanul leadott pályázat.

Továbbá a jelenlegi pályázási időszakban megpályázott gyakorlat legkorábban 2017. szeptember 1-jén kezdődhet és legkésőbb 2018. szeptember 30-ig tarthat.
 

Pályázás menete, pályázatok elbírálása

A 2017/2018-as tanévre szóló pályázatok leadására minden hónap 1. és 15. között van lehetőségetek. A pályázat pontos tartalmával, valamint az egyéb tudnivalókkal kapcsolatban keressétek fel az Erasmus Iroda honlapját, itt részletes leírást találtok minden fontos tennivalóról!

A pályázatok elbírálást szintén az Iroda végzi (erre a feldolgozástól kezdve 45 nap áll rendelkezésükre), így amennyiben kérdésetek merül fel a pályázat leadásával, vagy általában véve a külföldi szakmai gyakorlati programmal kapcsolatosan, az erasmus@kth.bme.hu címen tudtok érdeklődni.

--- feltöltés alatt ---

 

Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Pályázás előtt:

Hol tudok tájékozódni az egyes külföldi egyetemeken/országokban szerzett hallgatói tapasztalatokról?
Amennyiben egy bizonyos ország/egyetem érdekel, érdemes utánakérdezni ismerősöknél, az facebookos évfolyamcsoportokban, vagy a ’tanulmány’ levelezőlistán. Biztosan találtok olyat, aki korábban már volt kint az adott városban, és be tud számolni a tapasztalatairól. Korábbi élménybeszámolókért érdemes még átolvasni az erasmusplusz.bme.hu oldalt is.

Hogyan döntsek, hova menjek?
Többek között az alábbiakat érdemes megfontolnod:
Milyen nyelvvizsgád van? A legtöbb helyen a komplex B2 középfokú nyelvvizsga az adott cél-képzés nyelvén kritériumkövetelmény, így máris szűkülnek lehetőségek.
Milyen kulturális közeg vonz? Egy nyugodt északi nagyváros, vagy egy pezsgő mediterrán környezet?
Megélhetés kérdése: az elnyert Erasmus ösztöndíj egyes esetekben kevésnek bizonyul, ezért az is fontos, hogy Te magad mennyi pénzt tudsz rászánni a külföldi tartózkodásodra.

Beleszámít az Erasmus félévem az államilag támogatott félévekbe?
Igen, mert a külföldi tanulmányaid alatt is aktív státuszban kell lenned. Érdemes tehát úgy számolnod, hogy az Erasmus miatt általában fél-egy évet „csúszni” fogsz a tanulmányaiddal.

Önköltséges/költségtérítéses hallgató vagyok, így is nyerhetek el ösztöndíjat?
Igen, ugyanúgy pályázhatsz és nyerhetsz el ösztöndíjat is. Természetesen ez esetben az adott félévre szóló alapdíjat ugyanúgy be kell majd fizetned.

Mit jelent a label státusz?
A label azt az esetet jelenti, amikor egy hallgató a kari rangsorban elfoglalt helye alapján nem fért bele az ösztöndíjas létszámkeretbe, ennek ellenére szeretne külföldön tanulni. Ekkor sem kell a kinti egyetemen tandíjat fizetnie, viszont ösztöndíjat nem kap, tehát a megélhetését teljes egészében magának kell állnia.

Már voltam kint Erasmusszal, mehetek még egyszer?
Igen, az egyetlen megkötés az, hogy BSc-n és MSc-n képzésenként max. 12, osztatlanon max. 24 hónapot tölthetsz Erasmus féléven.

Hány félévre kapok ösztöndíjat?
Alapvetően csak 1 félévre nyerhető el ösztöndíj, 2 félévre csak abban a kivételes esetben, ha azon az Egyetemen, ahova bekerültél, csak 1 teljes tanévre lehetséges pályázni, 

A listán nem szereplő egyetemre szeretnék menni. Lehetséges ez?
A jelenlegi pályázási időszakra már nem bővül az intézmények listája. A későbbiekben egy konkrét új egyetem elfogadtatása lehetséges, ez azonban egy hosszabb szerződéskötési-elfogadtatási folyamattal jár együtt, amelynek további részleteiről a kari rasmus koordinátor (jelenleg Nemes Gábor) vagy az Erasmus Iroda tud tájékoztatást adni.

A pontos és naprakész hivatalos listát mindig az adott időszak Pályázati kiírásában találjátok meg!

Online:

 • hiánytalanul kitöltött Neptun-kérvény (hiba esetén újra le tudjátok adni, mindig a legutolsó lesz figyelembe véve)

Papír alapon (lezárt A4-es borítékban):

 • kitöltött 064-es Neptun-kérvény kinyomtatva, aláírva,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata,
 • önéletrajz magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén,
 • motivációs levél magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén (a motivációidat általánosan indokolva),
 • megjelölt intézményenként kitöltött tanulmányi terv, legalább 15 kredit/félévnyi kint elvégezni tervezett tárggyal, 
 • oktatói ajánlás, lezárt borítékban,
 • egyéb igazolások
  • pl. tervpályázat, TDK helyezést igazoló oklevél és tervezői névsor,
  • sporteredményekkel kapcsolatos igazolások,
  • közéleti igazolólap (a befogadó szervezet – HK vagy EHK - által aláírva),
  • nemzetközi szervezetek igazolólap (HKT elnök által aláírva),
  • demonstrátori tevékenységet igazoló lap (tanszékvezető által aláírva),
  • stb.

A kitöltött fedőlapot a boríték elejére, és az összekapcsolt pályázati anyag elejére is fel kell ragasztani!

Leadási határidő:  2018. február 06., kedd, 16:00, Erasmus Iroda (R. 1. em. 104.)

Fontos, hogy a pályázat leadása után hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek!

 

Szabályzatok, dokumentumok

Oldalak

Elérhetőségek