Erasmus

--- AKTUÁLIS HONLAPHÍR ---

A programról

A pályázat alapvető célja, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezhessetek egy másik európai ország felsőoktatási intézményében, mely tapasztalatok a tanulmányi előremeneteletek mellett a személyes fejlődésetekben, és a későbbi szakmagyakorlásban is segítségetekre lesznek.
Ezek mellett persze nem utolsó sorban életre szóló élményekkel is gazdagodhattok, ha kihasználjátok a mobilitási program nyújtotta lehetőségeket.

Az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj lényege, hogy egyes európai egyetemek között érvényben van egy megállapodás, amely lehetővé teszi, hogy a pályázatot elnyert (kritériumkövetelményeket teljesítő) hallgatók ingyen, tandíj megfizetése nélkül tanulhassanak a programban részt vevő intézményekben. Ezen felül egy bizonyos kereten belül a jobb teljesítményű pályázók a kint tartózkodás költségeinek enyhítésére nagy összegű, havi szintű támogatást is elnyerhetnek. Ez utóbbi támogatási keret tekintetében az Építészmérnöki Kar különösen jó helyzetben van az Egyetemen, mert az utóbbi évek tapasztalatai szerint az évenkénti kb. 60-70 fős létszámkeret közel azonos a pályázók létszámával, ami azt jelenti, hogy ha valaki teljesíti a pályázás kritériumkövetelményeit, szinte biztos, hogy ösztöndíjat is fog tudni kapni a valamelyik külföldi egyetemen való ingyenes tanulási lehetőség mellett.

Mikor és mennyi időre?

Első évben még nem lehet pályázni, ezután a kérdés pedig már csak az, hogy mikor éri meg. Harmadik és negyedik év után rendelkezhet az ember már kellő tudással ahhoz, hogy megállja a helyét a külföldi egyetemeken is. Bár van lehetőség kint is első, vagy másodéves tárgyakat hallgatni, külföldön a más tanulmányi szisztéma miatt könnyen lehet, hogy nem rendelkezik még az ember a kellő idegen szaknyelvi tudással.

Alapvetően egy pályázási időszakban (ez évente egyszer, a naptári év elején van) a következő tanév 1 vagy 2 félévére adhatjátok le a pályázatot.  Fontos tudni azonban, hogy az összes külföldi mobilitáson töltött idő alap- és mesterképzésen max. 12 hónap (=2 félév), osztatlanon pedig legfeljebb 24 hónap (=4 félév) lehet.
Emellett lényeges még, hogy az egyetemi pályázati kiírás értelmében egy pályázási időszakban alapesetben maximum 1 félévre kaphattok ösztöndíjat!
 

Megpályázható országok/intézmények

Az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj program keretén belül a Karnak majdnem minden európai uniós országgal van legalább egy egyetemi kapcsolata, ezen kívül még Törökországba, Svájcba, Norvégiába, Észtországba és Liechtensteinbe is lehet pályázatot nyerni.
A programban résztvevő egyetemek előző éves listáját országonkénti felosztásban letölthetitek innen.

Ösztöndíj összegek

Az elnyerhető ösztöndíjak összegei az adott ország besorolásától függően változnak:

 • Magas megélhetési költségű országok: 500 €/hó
  Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Liechtenstein (LI)
 • Közepes megélhetési költségű országok: 450 €/hó
  Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)
 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok: 400 €/hó
  Lengyelország (PL), Románia (RO), Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT)

Pályázókra vonatkozó követelmények

A pályázás pontos követelményeiről mindig az adott éves Pályázati felhívásban találtok pontos információt. Ezen kritériumok jelenleg a következők:

 • magyar állampolgárság,
 • korábban legalább 2, aktív félévre való bejelentkezés,
 • összesen legalább 52 megszerzett kredit,
 • az adott képzésben a BME-n megszerzett kreditek száma eléri a BME-n az adott képzésben eltöltött aktív félévek számának huszonegyszeresét,
 • megfelelő nyelvvizsgabizonyítvány,
 • a kari tanulmányi kritérium teljesítése. (Ez jelenleg 2,8-as összesített korrigált kreditindexet jelent.)

Fontos tudnotok továbbá, hogy a külföldön töltött mobilitási időszakban a BME-n végig aktív státuszban kell lennetek, ezáltal tulajdonképpen elhasználtok a kint töltött időnek megfelelő mennyiségű államilag támogatott félévet.
Emellett követelmény még, hogy a kinti tanulmányaitok során félévente legalább 15 kreditnyi tárgyat el kell végeznetek, különben az el nem végzett kreditekkel arányosan vissza kell fizetnetek az elnyert ösztöndíjatok egy részét.
 

Pályázás menete

Ahogy már említettük, a pályázási időszak minden év januárjában zajlik, a pontos dátumokról és határidőkről idejében értesítünk majd Benneteket.

A pályázat általában két részből áll:

 • egy online leadandó Neptun-kérvényből (064-es számú),
 • valamint egy papír alapú dokumentumlistából.

A leadandó papírok és igazolások pontos listáját, és a kapcsolódó tudnivalókat megtaláljátok a mindenkori Pályázati kiírásban, valamint érdemes figyelnetek az Erasmus Iroda honlapját is, ahol a legtöbb fontos, naprakész információ rendelkezésetekre áll.
 

Pályázatok elbírálása

A pályázatok bírálását a kari Erasmus koordinátor (jelenleg Nemes Gábor oktatási és nemzetközi dékánhelyettes) végzi a HK Erasmus felelősével együttműködve a pályázati kiírás és a kari pontrendszerek alapján. Az aktuális szabályzatokat mindig megtaláljátok az oldalsó ’Szabályzatok’ fül alatt.
Amennyiben kérdés merül fel a pályázattal kapcsolatosan, kérjük először olvassátok el a szintén oldalt található ’Gyakran Ismételt Kérdések’ oldalt. Amennyiben nem találtatok választ a problémátokra, keressétek bizalommal a HK Erasmus+ felelősét, Szabó Dánielt a szabo.daniel@epiteszhk.bme.hu címen!
 

Az Erasmus-félév után

A másfajta tanulmányi rendszer miatt sajnos a kint teljesített tárgyaknak csak töredékét fogadják el a mi tantervünkben kötelező, vagy kötelezően választható tárgyként, viszont szabadon választhatóként tulajdonképpen bármely külföldön végzett tárgyat beakkreditáltathatjátok (a 2016/17-es tanévtől min. 10 kredit elfogadtatása kötelezővé is vált).
Emellett mivel a mobilitási időszakban aktív státuszban kell lennetek, az ingyenes féléveitekből használtok el a kint töltött idő alatt is. Ezért érdemes úgy számolni, hogyha külföldön szeretnétek tanulni, akkor minimum az ott töltött idővel később tudjátok csak befejezni az Egyetemet.

Azonban a külföldi egyetemi tanulmányok később sokszorosan megtérülnek: szakmailag ugyanis rengeteget lehet fejlődni egy ilyen tanulmányút alatt. Más szemlélet, más szokások, más építés – sokkal szélesebb rálátást nyerhettek az építész szakmára. Emellett a külföldön való boldogulás kicsit felkészít az önálló életre is.
 

Egyéb lehetőségek

Szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatás

Az Erasmus Iroda minden évben meghirdet egy szociális alapú kiegészítő támogatást is a szociálisan rászoruló, Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjat elnyert hallgatók számára.

A lehetőség részleteiről, valamint a leadási határidőről idejében értesítünk majd Benneteket, de mindenesetre érdemes követni az Erasmus Iroda honlapját is, ugyanis először itt fog megjelenni a felhívás.

Campus Mundi ösztöndíj

Csakúgy, mint az Erasmus+ pályázatot, a Campus Mundit is a Tempus Közalapítvány szervezi hazánkban. Ez egy, a „sima” Erasmus+-nál nagyobb összegű, „meghívásos” ösztöndíj lehetőséget jelent a kiemelkedő teljesítményű hallgatók számára.

A BME-n a jelenlegi rendszer szerint az Erasmus+ pályázatok pontjai alapján kialakult rangsor szerinti első pár, az Erasmus Iroda által meghatározott számú hallgató indulhat ezen a pályázaton. Fontos, hogy ennek megfelelően először az Erasmus+ pályázatot kell mindenképpen leadnotok, mivel az ott elért pontszámotok alapján tud ajánlani Benneteket az Egyetem a Campus Mundi ösztöndíjra.

A programról

A szakmai gyakorlati ösztöndíj lehetőséget nyújt arra, hogy a képzésetekhez kötött kötelezően ledolgozandó szakmai gyakorlati időtöket külföldön, másik európai országban található, általatok választott vállalkozásnál vagy szervezetnél tölthessétek le. Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a nemzetközi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megértéséhez.

Pályázat időtartama

Hasonlóan a tanulmányi Erasmus-hoz, itt fokozottan érvényes az, hogy nem igazán érdemes harmadév előtt belevágni, csak miután rendelkeztek a szükséges szakmai és szakmai nyelvi ismeretekkel.

Jelenleg a kint tölthető, ösztöndíjjal támogatott időszak 2-12 hónapig terjedhet.
Lehetőségetek van a szakmai gyakorlatot összekapcsolni tanulmányi mobilitással is (pl. ha fél évig tanultok valamely külföldi intézményben, majd utána egyből az adott ország egy cégénél kezdetek dolgozni). Ebben az esetben a tanulmányok és a szakmai gyakorlat kombinációjának ösztöndíjjal támogatott időtartama 3-12 hónapig terjedhet, és az egész mobilitási időszakra a tanulmányi ösztöndíj összegei vonatkoznak.

Megpályázható országok

A programban részt vevő országok legnagyobbrészt megegyeznek a tanulmányi ösztöndíj programban résztvevőkkel, tehát tulajdonképpen az összes európai uniós ország megpályázható.

Ösztöndíj összegek

Az elnyerhető ösztöndíjak összegei itt is az adott ország besorolásától függően változnak, és alapvetően kicsit magasabbak a tanulmányi ösztöndíjak összegeinél:

 • Magas megélhetési költségű országok 600 euró / hó

Franciaország (FR), Olaszország (IT), Egyesült Királyság (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Liechtenstein (LI)) 

 • Közepes megélhetési költségű országok 550 euró / hó

Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Cseh Köztársaság (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)        

 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok 500 euró / hó

Lengyelország (PL), Románia (RO), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK)
 

Pályázati felételek

A pályázás pontos követelményeiről, és egyéb tudnivalókról az Erasmus Iroda honlapján találhattok pontos és naprakész információt. A legfontosabb pályázási kritériumok jelenleg a következők:

 • BME-s aktív vagy passzív(!) jogviszony,

(friss diplomások esetében is van lehetőség pályázni a záróvizsga utáni évre, viszont fontos, hogy ebben az esetben a pályázatot még aktív jogviszony alatt kell benyújtani!)

 • megfelelően bizonyított nyelvi kompetencia,
 • megfelelés az intézményi elbíráláson,
 • hiánytalanul leadott pályázat.

Továbbá a jelenlegi pályázási időszakban megpályázott gyakorlat legkorábban 2017. szeptember 1-jén kezdődhet és legkésőbb 2018. szeptember 30-ig tarthat.
 

Pályázás menete, pályázatok elbírálása

A 2017/2018-as tanévre szóló pályázatok leadására minden hónap 1. és 15. között van lehetőségetek. A pályázat pontos tartalmával, valamint az egyéb tudnivalókkal kapcsolatban keressétek fel az Erasmus Iroda honlapját, itt részletes leírást találtok minden fontos tennivalóról!

A pályázatok elbírálást szintén az Iroda végzi (erre a feldolgozástól kezdve 45 nap áll rendelkezésükre), így amennyiben kérdésetek merül fel a pályázat leadásával, vagy általában véve a külföldi szakmai gyakorlati programmal kapcsolatosan, az erasmus@kth.bme.hu címen tudtok érdeklődni.

--- feltöltés alatt ---

 

Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Pályázás előtt:

Hol tudok tájékozódni az egyes külföldi egyetemeken/országokban szerzett hallgatói tapasztalatokról?
Amennyiben egy bizonyos ország/egyetem érdekel, érdemes utánakérdezni ismerősöknél, az facebookos évfolyamcsoportokban, vagy a ’tanulmány’ levelezőlistán. Biztosan találtok olyat, aki korábban már volt kint az adott városban, és be tud számolni a tapasztalatairól. Korábbi élménybeszámolókért érdemes még átolvasni az erasmusplusz.bme.hu oldalt is.

Hogyan döntsek, hova menjek?
Többek között az alábbiakat érdemes megfontolnod:
Milyen nyelvvizsgád van? A legtöbb helyen a komplex B2 középfokú nyelvvizsga az adott cél-képzés nyelvén kritériumkövetelmény, így máris szűkülnek lehetőségek.
Milyen kulturális közeg vonz? Egy nyugodt északi nagyváros, vagy egy pezsgő mediterrán környezet?
Megélhetés kérdése: az elnyert Erasmus ösztöndíj egyes esetekben kevésnek bizonyul, ezért az is fontos, hogy Te magad mennyi pénzt tudsz rászánni a külföldi tartózkodásodra.

Beleszámít az Erasmus félévem az államilag támogatott félévekbe?
Igen, mert a külföldi tanulmányaid alatt is aktív státuszban kell lenned. Érdemes tehát úgy számolnod, hogy az Erasmus miatt általában fél-egy évet „csúszni” fogsz a tanulmányaiddal.

Önköltséges/költségtérítéses hallgató vagyok, így is nyerhetek el ösztöndíjat?
Igen, ugyanúgy pályázhatsz és nyerhetsz el ösztöndíjat is. Természetesen ez esetben az adott félévre szóló alapdíjat ugyanúgy be kell majd fizetned.

Mit jelent a label státusz?
A label azt az esetet jelenti, amikor egy hallgató a kari rangsorban elfoglalt helye alapján nem fért bele az ösztöndíjas létszámkeretbe, ennek ellenére szeretne külföldön tanulni. Ekkor sem kell a kinti egyetemen tandíjat fizetnie, viszont ösztöndíjat nem kap, tehát a megélhetését teljes egészében magának kell állnia.

Már voltam kint Erasmusszal, mehetek még egyszer?
Igen, az egyetlen megkötés az, hogy BSc-n és MSc-n képzésenként max. 12, osztatlanon max. 24 hónapot tölthetsz Erasmus féléven.

Hány félévre kapok ösztöndíjat?
Alapvetően csak 1 félévre nyerhető el ösztöndíj, 2 félévre csak abban a kivételes esetben, ha azon az Egyetemen, ahova bekerültél, csak 1 teljes tanévre lehetséges pályázni, 

A listán nem szereplő egyetemre szeretnék menni. Lehetséges ez?
A jelenlegi pályázási időszakra már nem bővül az intézmények listája. A későbbiekben egy konkrét új egyetem elfogadtatása lehetséges, ez azonban egy hosszabb szerződéskötési-elfogadtatási folyamattal jár együtt, amelynek további részleteiről a kari rasmus koordinátor (jelenleg Nemes Gábor) vagy az Erasmus Iroda tud tájékoztatást adni.

A pontos és naprakész hivatalos listát mindig az adott időszak Pályázati kiírásában találjátok meg!

Online:

 • hiánytalanul kitöltött Neptun-kérvény (hiba esetén újra le tudjátok adni, mindig a legutolsó lesz figyelembe véve)

Papír alapon (lezárt A4-es borítékban):

 • kitöltött 064-es Neptun-kérvény kinyomtatva, aláírva,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata,
 • önéletrajz magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén,
 • motivációs levél magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén (a motivációidat általánosan indokolva),
 • megjelölt intézményenként kitöltött tanulmányi terv, legalább 15 kredit/félévnyi kint elvégezni tervezett tárggyal, 
 • oktatói ajánlás, lezárt borítékban,
 • egyéb igazolások
  • pl. tervpályázat, TDK helyezést igazoló oklevél és tervezői névsor,
  • sporteredményekkel kapcsolatos igazolások,
  • közéleti igazolólap (a befogadó szervezet – HK vagy EHK - által aláírva),
  • nemzetközi szervezetek igazolólap (HKT elnök által aláírva),
  • demonstrátori tevékenységet igazoló lap (tanszékvezető által aláírva),
  • stb.

A kitöltött fedőlapot a boríték elejére, és az összekapcsolt pályázati anyag elejére is fel kell ragasztani!

Leadási határidő:  2018. február 06., kedd, 16:00, Erasmus Iroda (R. 1. em. 104.)

Fontos, hogy a pályázat leadása után hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek!

 

Szabályzatok, dokumentumok

Oldalak

Elérhetőségek